เลขที่หนังสือขก 0032.1/22496 ลว. 19 พ.ย. 62
เรื่องโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพc3d6371016bd8af3e3289973f3df1165.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2019-11-29
แสดงหน้าเว็บหลัก...33
อ่านแล้ว63
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031