เลขที่หนังสือ
เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (รพ.กุดรัง)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ2f5406047d2e2e4201d9fc44c1c6b6b3.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก126
ลงวันที่2017-02-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...3
อ่านแล้ว78
สร้างโดยkudrang
สังกัด24704