เลขที่หนังสือ-
เรื่องประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหฟวัดมหาสารคาม จัดประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง โดยมีนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ของโรงพยาบลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน/สำนักงานสาธาณณสุขอำเภอทุกแแห่ง
ไฟล์หนังสือ/ภาพ29fd9edd03ed9961dfe7f40400e3179f.jpg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก7
ลงวันที่2019-11-12
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว105
สร้างโดยmuk
สังกัด00031