รหัส3415
เลขที่หนังสืออว 64.13/ วจ 617/2562
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019 ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-10-25
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว653
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031