เลขที่หนังสือนฐ 0032/ว16855 ลว. 22 ต.ค. 62
เรื่องจังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ3fb9e1fc15e0e30185f3cd8764210d2e.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2019-10-25
แสดงหน้าเว็บหลัก...33
อ่านแล้ว35
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031