รหัส3351
เลขที่หนังสือสธ 0207.04/ ว 2170
เรื่องประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยสมาคมไตแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการ CKD WEEKEND ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะมีกิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD" โดยให้ส่งบทคัดย่อ ไม่เกิน 1 หน้า A4 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญบุคลากรผู้สนใจรวมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานฯ ดังกล่าว รายละอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพd3c1e75cf0bdda7575a465bd392aa0e3.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-10-10
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว801
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031