เลขที่หนังสือลว. 27 สิงหาคม 2562
เรื่องประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ7fe2046adc50c2e063d68aa8df154e4e.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2019-08-27
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว208
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031