รหัส2878
เลขที่หนังสือมค 0032.002/ ว 1948
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญผู้วิจัย และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ทางเวปไซต์ www.bro.moph.go.th/ich1-rh9 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (ชำระค่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562) โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 1,400 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ) เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด และส่วนของนิทรรศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี (จำกัดไม่เกิน 500 คน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพca03622a028e63149412aa1a0c9b790d.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-06-25
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว993
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031