เลขที่หนังสือ-
เรื่องCODE
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมSET @start_date='2018-10-01'; SET @end_date='2019-05-31'; select (select count(DISTINCT vstdate) as total from ovst WHERE vstdate BETWEEN @start_date AND @end_date) *100/DATEDIFF(@end_date,@start_date) as percent
ไฟล์หนังสือ/ภาพf10877070b3b590609bd5e24d0ce0a16.png
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก75
ลงวันที่2019-06-21
แสดงหน้าเว็บหลัก...30
อ่านแล้ว71
สร้างโดยbancha
สังกัด00031