เลขที่หนังสือมค 0032.002/ว 1671
เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต (Mental Health in a Changing World : the New Challenges)” ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562) และ 3,000 บาท (ลงทะเบียนและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562) สามารถลงทะเบียนผ่านทางเวปไซต์ www.aimhc.dmh.go.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-06-04
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว149
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031