เลขที่หนังสือมค 0032.002/ ว 1670 ลว. 31 พฤษภาคม 2562
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Meta R2R to Value Based Healthcare” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 1,750 บาท สามารถลงทะเบียนผ่านทางเวปไซต์ www.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ828f7db4dfa9f259d27b3dd17e279d02.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-06-04
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว676
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031