เลขที่หนังสือมค 0032.002/ ว 1452
เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ผ่านทางเวปไซต์ https//www.mophconf.moph.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพe0bf812610a686af4c8d5b33adc54608.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-05-16
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว293
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031