เลขที่หนังสือมค 0032.002/ ว 1453
เรื่องขอเชิญส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทางเวปไซต์ http://rfh.nanhospital.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ90b51d40a64e1f3d460184163a20fd23.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-05-16
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว173
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031