รหัส2613
เลขที่หนังสือกค 0409.4/ ว 23
เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ60e679f80a4278fbe28d2dc32883b2ae.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก40
ลงวันที่2019-05-03
แสดงหน้าเว็บหลัก...17
อ่านแล้ว237
สร้างโดยjantiwa
สังกัด00031