เลขที่หนังสือมค 0032.002/-
เรื่องสรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 11/2559
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.) และรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-17.00น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพe015234e647316afe1532825401bf4d3.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก102
ลงวันที่2016-11-29
แสดงหน้าเว็บหลัก...8
อ่านแล้ว431
สร้างโดยsumatbcs
สังกัด00031