เลขที่หนังสือ
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พืันที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1 หลัง (โดยวิธีประกวดราคาดอิเล็คทรอนิกส์ E-Biding )
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ60196355446d00d8a80b3805ff1dfd9b.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก31
ลงวันที่2016-11-23
แสดงหน้าเว็บหลัก...3
อ่านแล้ว66
สร้างโดยbancha
สังกัด00031