รหัส1691
เลขที่หนังสือสธ 0201.02/ว682
เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
ไฟล์หนังสือ/ภาพ5724d8cfb926295beaf062b7a33824eb.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก18
ลงวันที่2018-10-05
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว337
สร้างโดยsumatbcs
สังกัด00031