เลขที่หนังสือมค 0032.002/454
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ 48 /2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ 49 /2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 50 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ8bafcd38a100675df6c90a6443594fee.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก75
ลงวันที่2016-10-01
แสดงหน้าเว็บหลัก...19
อ่านแล้ว350
สร้างโดยbancha
สังกัด00031