เลขที่หนังสือสธ 0201.02/ว.612
เรื่องขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปรับทัศนคติและวิธีคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือภายใน
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ0127e9947b8ca8e02ab5a1e0057e7ca6.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก117
ลงวันที่2018-09-26
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว44
สร้างโดยsopita
สังกัด00031