เลขที่หนังสือมค.0032.012/2765 ลว. 25 ก.ย. 65
เรื่องการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ98c9af8a765cb60f7321faaf28594f0b.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2018-09-25
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว290
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031