เลขที่หนังสือสธ 0219/ 21221
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง "การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักวิชาการสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง "การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ2018-08-30-0000001.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-08-30
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว128
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031