เลขที่หนังสือมค0032.002/ว2371
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ165de12a8700b210da3646f08e7b42b4.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-08-09
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว165
สร้างโดยnatruja
สังกัด00031