เลขที่หนังสือสธ0232.05/ว1976
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 61 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ57cbc51cbb7594cd8e100f9ae95a2fad.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-08-06
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว126
สร้างโดยnatruja
สังกัด00031