เลขที่หนังสือที่ ชสท.ภอน./ว.19/2561
เรื่องขอเชิญประชุมวิชาการ และประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 2,200 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ263f9b32f205991f8f1e9c9abf0f5940.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-05-30
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว220
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031