เลขที่หนังสือที่ ชสท.ภอน./ว.17/2561
เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญบุคลากรผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ5ec34d3635535a0e74069ca3a3514e5a.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-05-30
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว150
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031