เลขที่หนังสือ
เรื่องสรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.) และรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพdd09945ef4708cec4f62809ab042da2a.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก102
ลงวันที่2016-10-26
แสดงหน้าเว็บหลัก...8
อ่านแล้ว229
สร้างโดยsumatbcs
สังกัด00031