เลขที่หนังสือสธ0212/11499
เรื่องขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข" ปีที่4 ฉบับที่ 2
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข" ปีที่4 ฉบับที่ 2 (เดือนพ.ย. 2560 - พ.ค. 2561)
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก18
ลงวันที่2018-05-07
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว115
สร้างโดยnatruja
สังกัด00031