เลขที่หนังสือ0505/ว356
เรื่องการให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณพ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฏหมายหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทย
ไฟล์หนังสือ/ภาพ79c0e71280d207bb309ed57300797a29.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก73
ลงวันที่2018-05-08
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว199
สร้างโดยpetcha
สังกัด00031