เลขที่หนังสือ็HITAP/155/2561
เรื่องขอส่ง Policy Brief
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program-HITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งในระดับบุคคลและสังคม ได้จัดทำ Policy Brief เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย ความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน รวมถึงเนื้อหาในประเด็นด้านสุขภาพที่น่าสนใจ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ98c0bbeed01d3b421a794d8e50059225.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-05-07
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว105
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031