เลขที่หนังสือสธ 0213.03/ ว 19
เรื่องขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประจำปี 2561 “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา”
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมด้วย กระทรวงสาธารณสุข จะจัดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประจำปี 2561 “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ และเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 100 ปี การสาธารณสุขไทย นั้น จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรที่สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดผ่านทางเวปไซต์ http://academic.moph.go.th ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์ทางเวปไซต์ http://203.157.102.32/register ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ95eb20455c26b16ed8a0fe1791a8a681.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-05-02
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว284
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031