เลขที่หนังสือพส.010/ ว 913
เรื่องขอเชิญเสนอื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมแพทยสภา ได้ดำเนินการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา จึงขอให้เสนอรายชทื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา ดดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านนวัตกรรม 3. ด้านศิลปวัฒนธรรม/กีฬา/สังคมฯ และ4. ด้านนอกสายการแพทย์ เช่น นักบริหาร/ นักธุรกิจ/นักวิชาการ ไปยังสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพcce643e6a6a42030a6f650e3cad8e314.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-04-30
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว271
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031