เลขที่หนังสือ0517.031/ศน/00087
เรื่องประชุมวิชาการ "การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน"
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมม.มหิดลภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ"การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน"ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
ไฟล์หนังสือ/ภาพ6592e656487d8995bfaa685cea0a10ef.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก73
ลงวันที่2018-04-23
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว163
สร้างโดยpetcha
สังกัด00031