เลขที่หนังสือศธ 0514.7.1.5/ ว 063
เรื่องขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ813d93644e4bbff3c9d4df96de8e7d39.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-04-04
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว46
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031