เลขที่หนังสือR2R 082/2561
เรื่องประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ร่วมส่งผลงาน R2R ดีเด่นประจำปี 2561 ใน 7 สาขา ดังนี้ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ นวัตกรรม การบริการ การบริหาร และ Meta R2R โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพc19c40b4f44bd81331983892be717da1.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-04-04
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว71
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031