เลขที่หนังสือจบ 0032.1/ ว 2514
เรื่องแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 16
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมโรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพิ่มเติม จากเดิมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก กำหนดปิดรับผลงานถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ส่วนช่วงที่ 2 ท่านสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561 ทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.ppkhosp.go.th หรือติดต่อ คุณมนฤทัย มงกุฎมรกต โทร. 039-328155 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพda06ef451fb76c2506fe627c3b06d5f8.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-04-04
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว77
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031