เลขที่หนังสือมค 0032.002/ ว 316
เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านส่งเสริม ป้องกันโรค และแก้ไขปัญหาสุขภาพอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยกำหนดการจัดประชุมในระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม จึงขอเชิญผู้วิจัย/ ผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ ปี 2561 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบ Website ของงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่หัวข้อ "งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561" ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และหมดเขตการส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
ไฟล์หนังสือ/ภาพa96bf54d242a5f602e04fa031c212420.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-02-02
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว127
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031