เลขที่หนังสือสธ 0625/บ/019
เรื่องขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ online Submission
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำระบบ Journal Online Submission สำหรับการเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเชิญนักวิชาการและผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ซึ่งไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่น โดยสามารถส่งบทความได้ตามช่องทาง http://webapp1.dmsc.moph.go.th/journals/index.php ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ619e17b2d2355af918f4366b2f1fe53b.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-02-26
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว90
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031