My logo
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo My logo

ปกผู้ตรวจรอบที่ 2
My logo My logo My logo kpi-now.jpg My logo
vdocon
corona2019 My logo ศูนย์เฝ้าระวังโรคจังหวัดมหาสารคาม corona2019

corona2019

corona2019

ตารางห้องประชุม
My logo
My logo My logo My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
hdc
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 09-09-2559
covid19


covid19
ดูทั้งหมด..875

1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 64/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค.65     [วันที่ : 2022-01-12 ,อ่าน : 356 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3894/2564 ลงวันที่ 27 ธ.ค.64     [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 1173 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3608/2564 ลงวันที่ 29 พ.ย.64     [วันที่ : 2021-11-29 ,อ่าน : 847 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3357/2564 ลงวันที่ 31 ต.ค.64     [วันที่ : 2021-10-31 ,อ่าน : 1055 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3223/2564 ลงวันที่ 19 ต.ค.64     [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 754 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2993/2564 ลงวันที่ 29 ก.ย.64     [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 1555 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2520/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย.64     [วันที่ : 2021-09-13 ,อ่าน : 1420 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2390/2564 ลงวันที่ 6 ก.ย.64     [วันที่ : 2021-09-06 ,อ่าน : 1071 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2258/2564 ลงวันที่ 30 ส.ค.64     [วันที่ : 2021-08-30 ,อ่าน : 1310 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2137/2564 ลงวันที่ 12 ส.ค.64     [วันที่ : 2021-08-12 ,อ่าน : 1839 ]
ดูทั้งหมด..875

2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม!!

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41     [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 144 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41     [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 139 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 38 ปี 2565     [วันที่ : 2021-12-13 ,อ่าน : 91 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39 ปี 2564     [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 106 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 40     [วันที่ : 2021-12-03 ,อ่าน : 72 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37     [วันที่ : 2021-10-06 ,อ่าน : 217 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 36     [วันที่ : 2021-09-22 ,อ่าน : 180 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 35     [วันที่ : 2021-09-16 ,อ่าน : 145 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 34     [วันที่ : 2021-09-10 ,อ่าน : 190 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 33     [วันที่ : 2021-09-03 ,อ่าน : 161 ]
ดูทั้งหมด..875

3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19!!

สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 11 มกราคม 2565     [วันที่ : 2022-01-13 ,อ่าน : 15 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2565 วันที 11 มกราคม 2565     [วันที่ : 2022-01-13 ,อ่าน : 15 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 4 มกราคม 2565     [วันที่ : 2022-01-07 ,อ่าน : 80 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2565 วันที 4 มกราคม 2565     [วันที่ : 2022-01-07 ,อ่าน : 31 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 65 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2565 วันที 28 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-30 ,อ่าน : 38 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 24 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 47 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2565 วันที 24 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 31 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 37 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11/2565 วันที 14 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 60 ]
ดูทั้งหมด..875

4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19!!

new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 18 มกราคม 2564     [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 7 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 11 มกราคม 2564     [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 32 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 4 มกราคม 2564     [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 51 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 72 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 24 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-23 ,อ่าน : 31 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-13 ,อ่าน : 80 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2564     [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 58 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-29 ,อ่าน : 97 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 92 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-15 ,อ่าน : 100 ]
ดูทั้งหมด..875

5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

มท0230-ว7753-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 470 ]
มท0230-ว7830-ลว.30ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-การพิจารณา     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 420 ]
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 376 ]
โทรสารแจ้งจังหวัด เรื่อง คำสั่ง ศบค. ที่ 1-2564     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 387 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำ     [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 513 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือ     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 572 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัย     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 551 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชม     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 580 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือก     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 449 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราช     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 498 ]
ดูทั้งหมด..875

7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง COVID-19

ด่วนที่สุด มท 0321/ว 4466     [วันที่ : 2021-08-09 ,อ่าน : 217 ]
แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วย ATK เป็น บวก     [วันที่ : 2021-08-09 ,อ่าน : 209 ]
คู่มือการบริหารการพยาบาล_COVID-19_2564     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 168 ]
แนวทาง ATK positive_03082564     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 130 ]
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-CPG_COVID_v.17_n_20210804     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 280 ]
ใช้สถานปนสถานเผาขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์โควิด19     [วันที่ : 2021-08-01 ,อ่าน : 154 ]
สปสช เสนอ HI _ CI_ns 29 jun 2021 v1     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 142 ]
COVID 19 Primary care hub_orientation2     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 135 ]
มท0230-ว3976-ลว.11ก.ค.64-แจ้ง-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-มา     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 154 ]
มท0203-ว4146-ลว.19ก.ค.64-แจ้ง-กทม.-และ-ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 155 ]
corona2019
ดูทั้งหมด..205

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ AIHD Insightsสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
    [อว 78.18/1857] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 26 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
    [อด 0032/619707] [วันที่ : 2021-12-29 ,อ่าน : 123 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์โครงการทันตรักษ์เพื่อผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากผลของการได้รับรังสีรักษาที่บริเวณลำคอ
    [กห 05290.10.1/9804] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 54 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    [อว 8393/4678] [วันที่ : 2021-12-16 ,อ่าน : 67 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง"Inspiration TALKS with the expertys:A multidisciplinary
    [อว.78.03/ว05781] [วันที่ : 2021-12-16 ,อ่าน : 49 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
    [อด 0032/18298] [วันที่ : 2021-12-13 ,อ่าน : 156 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-12-13 ,อ่าน : 77 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
เว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    [สธ 0218.04/ว4928] [วันที่ : 2021-12-13 ,อ่าน : 51 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-30 ,อ่าน : 250 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-26 ,อ่าน : 211 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ดูทั้งหมด..72

Meeting !! News

สรุปประชุมประจำเดือน

สรุปรายงานการประชุมครั้งที่11/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 94 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่10/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 91 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 207 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 56 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 123 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 181 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่7/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-08-24 ,อ่าน : 181 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564
    [-] [วันที่ : 2021-07-16 ,อ่าน : 208 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่5/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-07-02 ,อ่าน : 236 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่4/2566
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-05-25 ,อ่าน : 204 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
ดูทั้งหมด..518

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

new ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
    [มค 0017.5/ว366] [วันที่ : 2022-01-12 ,อ่าน : 9 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ประชาสัมพันธ์การสมัครอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการฯ
    [สธ 0232.05/ว61] [วันที่ : 2022-01-12 ,อ่าน : 10 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรม
    [สธ 0232.05/วว55] [วันที่ : 2022-01-12 ,อ่าน : 10 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์
    [อว 7330/ว0005] [วันที่ : 2022-01-12 ,อ่าน : 11 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new โครงการ 22 -cp-14 Digital Workplace
    [สธ 0203.05/450] [วันที่ : 2022-01-12 ,อ่าน : 6 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565
    [พส 010/ว 13370] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 19 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"Update Practice in NICU 2022" (ออนไลน์)
    [สธ 1103.01/ว.2494] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 18 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
    [สธ 1104.01/ว2017] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 18 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
    [สธ 1103.28/ว1360] [วันที่ : 2022-01-05 ,อ่าน : 25 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์การอบรม นบส.ศธ.
    [สธ 0246/ว29131] [วันที่ : 2022-01-05 ,อ่าน : 7 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..108

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 60 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-12-15 ,อ่าน : 43 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาด
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 116 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
    [10/2565] [วันที่ : 2021-10-21 ,อ่าน : 169 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 148 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
    [8/2564] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 88 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาต
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-21 ,อ่าน : 226 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-15 ,อ่าน : 113 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-01 ,อ่าน : 124 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ (งบเงินกู้ 64)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-06-04 ,อ่าน : 203 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..57

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 41 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารการประชุม/แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการ รอบ 1_2565 (14 ธันวาคม 2564)
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 57 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 345 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 924 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 498 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 491 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 602 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 557 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 703 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 647 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
My logo My logo
ดูทั้งหมด..360

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

new การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [มค 0032.012/ว 129] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 14 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
new ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป
    [-] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 20 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
    [ายชื่อ] [วันที่ : 2022-01-03 ,อ่าน : 82 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    [มค 0032.012/ว 4213] [วันที่ : 2021-12-23 ,อ่าน : 173 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
การบันทึกข้อมูลข้าราชการในโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
    [-] [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 96 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งไม่ได้แสดงความประสงค์ถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    [มค 0032.012/ว4150] [วันที่ : 2021-12-16 ,อ่าน : 124 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
    [มค.0032.012/] [วันที่ : 2021-12-13 ,อ่าน : 77 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-12-08 ,อ่าน : 157 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
การแจ้งความประสงค์ย้านหมุนเวียนตำแหน่งทางบริหาร
    [มค 0032.012/ว21861 ลว. 2 ธ.ค.64] [วันที่ : 2021-12-02 ,อ่าน : 183 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
รับสมัครข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
    [มค.0032.012/3966,21621 ลว.30 พ.ย.64] [วันที่ : 2021-11-30 ,อ่าน : 69 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ดูทั้งหมด..220

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [พง0032.007/ว2446 ลว20 ธ.ค.64] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 31 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
    [มค0032.301/04/ว06 ลว4 ม.ค.65] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 45 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [นพ0032.201.2/18584 ลว21 ธ.ค.64] [วันที่ : 2021-12-23 ,อ่าน : 61 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลแกดำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
    [มค0032.301/ว1706 ลว 17 ธ.ค.64] [วันที่ : 2021-12-23 ,อ่าน : 45 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
    [มค0032.301/ว3046 ลว 17 ธ.ค.64] [วันที่ : 2021-12-21 ,อ่าน : 70 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [รบ0032.2/03/ว9172 ลว 8ธ.ค.64] [วันที่ : 2021-12-21 ,อ่าน : 53 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
    [มค0032.301/04/ว2587 ลว 7 ธ.ค.2564] [วันที่ : 2021-12-16 ,อ่าน : 71 ,โดย : miyamotonk ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่2
    [สน0032/22312 ลว7 ธ.ค..64] [วันที่ : 2021-12-15 ,อ่าน : 42 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [อบ0032.101/ว8 ลว 25พ.ย.2564] [วันที่ : 2021-12-09 ,อ่าน : 83 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [ยส0032/ว19871 ลว29 พ.ย.64] [วันที่ : 2021-12-09 ,อ่าน : 66 ,โดย : miyamotonk ]


ดูทั้งหมด..9

วารสารวิชาการ สสจ.มค !! News

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [มค0032.002/ว3671] [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 95 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1486] [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 228 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1485] [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 187 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 782 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 780 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 879 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 853 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 822 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 779 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..68

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
    [อว. 8422/ 3346] [วันที่ : 2021-11-04 ,อ่าน : 130 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [สธ 0219/ ว 64] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 85 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565
    [สธ 0219/ว 4186] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 163 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 324 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 716 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 790 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 1049 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 763 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019
    [อว 64.13/ วจ 617/2562] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 705 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 871 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..14

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2562
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 706 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-ตารางการอบรม
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 688 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 655 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 645 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-10-09 ,อ่าน : 655 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 831 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 929 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2017-02-08 ,อ่าน : 707 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..102

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

Info No gift policy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 49 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
Info No gift policy ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 15 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
Info No gift policy นพ.สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 37 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
    [มค.0017.5/ว 21122] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 55 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐ
    [มค 0017.5/ว 21546] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 41 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท.จัดทำขึ้น
    [มค 0017.5/ว 20562] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 56 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
    [สธ 0217/ว 828] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 50 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
    [มค 0017.5/ว 19686] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 70 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
    [มค.0017.5/ว 19478] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 64 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔
    [-] [วันที่ : 2021-08-11 ,อ่าน : 147 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ดูทั้งหมด..56

การเงิน !! News

การเงินและบัญชี

new งบทดลองเดือนธันวาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 4 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
new งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564
    [-] [วันที่ : 2022-01-14 ,อ่าน : 7 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนตุลาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-11-24 ,อ่าน : 84 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-29 ,อ่าน : 110 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกันยายน 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-16 ,อ่าน : 120 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-15 ,อ่าน : 114 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-08-20 ,อ่าน : 137 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564
    [-] [วันที่ : 2021-07-15 ,อ่าน : 145 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-06-23 ,อ่าน : 155 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนเมษายน 2564
    [-] [วันที่ : 2021-06-07 ,อ่าน : 154 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
ดูทั้งหมด..108

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 60 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-12-15 ,อ่าน : 43 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาด
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 116 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
    [10/2565] [วันที่ : 2021-10-21 ,อ่าน : 169 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 148 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
    [8/2564] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 88 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาต
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-21 ,อ่าน : 226 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-15 ,อ่าน : 113 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-01 ,อ่าน : 124 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ (งบเงินกู้ 64)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-06-04 ,อ่าน : 203 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..275

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ 11 รายการ
    [-] [วันที่ : 2021-12-09 ,อ่าน : 51 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-30 ,อ่าน : 71 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง 5 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-30 ,อ่าน : 62 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-16 ,อ่าน : 66 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ 4 รายการ
    [-] [วันที่ : 2021-11-12 ,อ่าน : 81 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-11 ,อ่าน : 63 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-11 ,อ่าน : 78 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสรุปการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑ โครงการ
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 48 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธทรรศการแสดงผลงาน จำนวน ๑ โครงการ
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 62 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ดูทั้งหมด..46

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 664 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 431 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 555 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 617 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 618 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 632 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 670 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1 หลัง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 1136 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างจัดบู๊ท จำนวน 3 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 638 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลางปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สสจ.มหาสารคาม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 638 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..76

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-30 ,อ่าน : 68 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-21 ,อ่าน : 252 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-09 ,อ่าน : 247 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 339 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 304 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 313 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 310 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 287 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2020-12-21 ,อ่าน : 379 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-26 ,อ่าน : 371 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..133

สัญญาซื้อจ้าง !! News

สัญญาซื้อจ้าง

สัญญากล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัสน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ
    [สัญญาเลขที่ 35/2564] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 10 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อกล้องถ่ายภาพจประสาทตาดิจิตอล
    [สัญญาเลขที่ 36/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 18 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ
    [สัญญาเลขที่ 37/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 9 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า
    [สัญญาเลขที่ 32/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 9 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด
    [สัญญาเลขที่ 33/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 17 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
    [สัญญาเลขที่ 34/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 10 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า
    [สัญญาเลขที่ 31/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 20 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด
    [สัญญาเลขที่ 29/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 19 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ
    [สัญญาเลขที่ 30/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 10 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
    [สัญญาเลขที่ 39/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 27 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ดูทั้งหมด..42

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 362 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 426 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 391 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค.
    [-] [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 408 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ข้อกำหนดฉบับ 16
    [covid6] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 327 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน2564.pdf
    [-] [วันที่ : 2020-12-25 ,อ่าน : 373 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ส าหรับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ-ต าบล
    [-] [วันที่ : 2020-12-08 ,อ่าน : 494 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63)
    [-] [วันที่ : 2020-10-23 ,อ่าน : 519 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นำเสนอผลงาน พนย.ปี 2563 และ รูปเล่มเอกสารสรุปผลงาน พนย.ปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-13 ,อ่าน : 575 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
    [-] [วันที่ : 2020-09-29 ,อ่าน : 795 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..55

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 41 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารการประชุม/แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการ รอบ 1_2565 (14 ธันวาคม 2564)
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 57 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 345 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 924 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 498 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 491 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 602 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 557 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 703 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 647 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
ดูทั้งหมด..68

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
    [อว. 8422/ 3346] [วันที่ : 2021-11-04 ,อ่าน : 130 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [สธ 0219/ ว 64] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 85 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565
    [สธ 0219/ว 4186] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 163 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 324 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 716 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 790 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 1049 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 763 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019
    [อว 64.13/ วจ 617/2562] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 705 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 871 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]

ดูทั้งหมด..9

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 95 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 228 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 187 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 782 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 780 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..8

ดาวน์โหลดทั่วไป !! News

ดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 515 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-01 ,อ่าน : 673 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 8463 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 877 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [มค023.310/04/1199] [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 912 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [มค023.310/04/919] [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 952 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [มค023.310/04/738] [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 868 ,โดย : ]
โปรแกรม IP Messenger
    [] [วันที่ : 2016-11-24 ,อ่าน : 96 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..37

งานแพทย์แผนไทย !!

งานแพทย์แผนไทย

เผยแพร่เอกสาร บทบาทของสมุนไพรและยาแผนไทยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
    [-] [วันที่ : 2021-09-03 ,อ่าน : 203 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
อบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์
    [สธ 0502/274] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 140 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อนด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
    [สธ 0503.02/ว2360] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 210 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร
    [มค 0032.011/ว 390] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 331 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 319 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 312 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แบบฟอร์มสนับสนุนตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 381 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2020-10-22 ,อ่าน : 405 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาฯ 27 พ.ค.2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 777 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
กำหนดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ฯ 27 พ.ค. 62
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 519 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ดูทั้งหมด..27

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)
    [สธ0923.04/ว4009] [วันที่ : 2021-07-01 ,อ่าน : 165 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
    [คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3547/2563] [วันที่ : 2021-01-12 ,อ่าน : 358 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
เกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0917.03/ว445] [วันที่ : 2019-02-18 ,อ่าน : 563 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป้วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯ
    [สธ0317/39] [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 1099 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 1/62
    [สธ0032.006/ว5597] [วันที่ : 2018-11-19 ,อ่าน : 705 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [สธ0317/93] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 617 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
    [ศธ0514.20/ว297] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 817 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 707 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 748 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 732 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..43

คบ. !! News

คุ้มครองผู้บริโภค

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อร่วม วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม 2564     [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 144 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติกรอบบัญชี, แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2564     [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 443 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562     [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 532 ,โดย : วรรษมน สัจจพงษ์ ]
รายการและราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ระดับจังหวัด 2563     [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 361 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2564     [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 607 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 2563     [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 550 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 920 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 585 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562     [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 630 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
โปสเตอร์ยาอันตราย     [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 1005 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
ดูทั้งหมด..12

NCD !! News

โรคไม่ติดต่อ NCD

แบบฟอร์มพันทึกข้อมูลการต่อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 13 (รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564)
    [มค 0032.009] [วันที่ : 2021-08-27 ,อ่าน : 365 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
    [สพฉ. 03/ว01820] [วันที่ : 2021-08-10 ,อ่าน : 184 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
รายงานผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูด/มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562
    [ว.849] [วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 893 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบสำรวจข้อมูลคนพิการจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-11 ,อ่าน : 673 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค 0032.009/ว.2867] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 668 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค0032.009/ว4958] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 622 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)
    [มค0032.009/ว2085] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 726 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)
    [มค0032.009/ว2084] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 705 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)
    [] [วันที่ : 2017-06-06 ,อ่าน : 27 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกู้ชีพระดับALSประจำเดือนมิถุนายน 2559
    [] [วันที่ : 2017-02-23 ,อ่าน : 79 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..9

พัฒนารูปแบบบริการ !! News

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รายงานผลการดำเนินงาน PCC
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 679 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง และการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 609 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มบันทึกคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 652 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แผน PCC 10 ปี
    [-] [วันที่ : 2018-03-28 ,อ่าน : 837 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-02-20 ,อ่าน : 822 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 857 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [1] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 1188 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
เอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [-] [วันที่ : 2017-11-29 ,อ่าน : 899 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
สรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)
    [มค023.310/04/429] [วันที่ : 2016-03-11 ,อ่าน : 828 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..43

DENT !!

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
    [มค 0032.008/ว735] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 713 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม
    [มค 0032.008/ว3022] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 562 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประขำปี 2563
    [มค 0032.008/ว3023] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 576 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ผลการประกวด กิจกรรมแคปชั่น คำคมสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 515 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แม่ลูกผูกพัน ฟันแข็งแรง"
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 483 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
    [-] [วันที่ : 2020-08-18 ,อ่าน : 434 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
    [มค.0032.008/ว1715] [วันที่ : 2020-06-08 ,อ่าน : 517 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 404 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19
    [-] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 533 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019
    [-] [วันที่ : 2020-05-15 ,อ่าน : 462 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 993 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2017-01-20 ,อ่าน : 82 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..265

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอวาปีปทุม
....วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-01-17 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
....วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-28 โดย : ปวีณา]
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-28 โดย : ปวีณา]
ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
....วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเย.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-23 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขต พื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม
.... วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ พานิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และศูนย์ดำรงธรรม นำโดย นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ล.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-23 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..265

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอบรบือ
.... วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-22 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
.... วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-16 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 11/2565
....วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสา.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-14 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมการกำหนด นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 7
....ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับเน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7 ได้จัด.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-14 โดย : ปวีณา ]
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องคอนเว็นชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-14 โดย : ปวีณา ]
ดูทั้งหมด..9

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 95 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 228 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 187 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 782 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 780 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2022

DesignBy:bancha_u@hotmail.com