วันที่ December 16, 2017 เวลา 10:55:20 AM     Online 99      สมาชิก 141    ท่าน   เข้าชม 408,500    ครั้ง   Facebook กลุ่ม :My logo
ดูทั้งหมด..22

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    [-] [วันที่ : 2017-10-21 ,อ่าน : 114 ,โดย : bancha ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 151 ,โดย : sumatbcs ]
Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด (ขนาดไฟล์ 55MB)
    [-] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 215 ,โดย : bancha ]
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    [-] [วันที่ : 2017-08-01 ,อ่าน : 268 ,โดย : sumatbcs ]
นำเสนอ social risk conferrence
    [-] [วันที่ : 2017-07-14 ,อ่าน : 216 ,โดย : bancha ]
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2560 รอบที่1
    [สธ 0204.16/16605] [วันที่ : 2017-07-06 ,อ่าน : 330 ,โดย : Suppanart ]
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 256
    [] [วันที่ : 2017-06-14 ,อ่าน : 26 ,โดย : kapeak ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560/สำนักการพยาบาล
    [สธ 0203/ว 475] [วันที่ : 2017-05-29 ,อ่าน : 183 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4
    [สวรส.02.1/ว 103] [วันที่ : 2017-05-29 ,อ่าน : 223 ,โดย : sopita ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
    [สธ 0202/5995] [วันที่ : 2017-03-06 ,อ่าน : 236 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..18

Meeting !! News

สรุปประชุมประจำเดือน

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-14 ,อ่าน : 110 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-12 ,อ่าน : 107 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 5/2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-06-13 ,อ่าน : 317 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2560 ครั้งที่ 4/2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-05-30 ,อ่าน : 225 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 ครั้งที่ 3/2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-04-26 ,อ่าน : 252 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2/2560
    [มค 0032.002] [วันที่ : 2017-03-23 ,อ่าน : 241 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2560
    [มค 0032.002] [วันที่ : 2017-02-03 ,อ่าน : 174 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 12/2559
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-01-24 ,อ่าน : 297 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 11/2559
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2016-11-29 ,อ่าน : 398 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559
    [] [วันที่ : 2016-10-26 ,อ่าน : 228 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..143

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน / วพบ.กทม.
    [สธ 0213.091/2302] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 14 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7
    [ชรพท.060/2560] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 11 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันะ์การรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป / วพบ.กรุงเทพ
    [สธ 0213.091/2238] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 14 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันะ์โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกล
    [นร 1013.3/36] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 10 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาล/คณะแพทย์ มข.
    [ศธ 0514.7.3.1.5/ว 1102] [วันที่ : 2017-12-06 ,อ่าน : 19 ,โดย : sopita ]
แระชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / สภากาชาดไทย
    [สพศก.2666/2560] [วันที่ : 2017-12-06 ,อ่าน : 15 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0
    [สธ 0207.04/31891] [วันที่ : 2017-12-06 ,อ่าน : 59 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันะ์หลักสูตรแพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 33 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
    [สธ0503/ว 661] [วันที่ : 2017-12-06 ,อ่าน : 11 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12
    [สธ 0405.41/ว 72] [วันที่ : 2017-12-06 ,อ่าน : 14 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
    [สธ 0232.05/ว 2727] [วันที่ : 2017-12-06 ,อ่าน : 11 ,โดย : sopita ]
ดูทั้งหมด..31

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : ICH GCP)"
    [ศธ 0529/ ว8172] [วันที่ : 2017-11-24 ,อ่าน : 36 ,โดย : sumatbcs ]
รูปเล่มการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ปี2561
    [-] [วันที่ : 2017-11-17 ,อ่าน : 150 ,โดย : bancha ]
ไฟล์นำเสนอ การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ปี2561
    [-] [วันที่ : 2017-11-17 ,อ่าน : 101 ,โดย : bancha ]
เอกสารแนบ ข้อสั่งการจากการประชุม EOC อุกทกภัย 6-11-60
    [-] [วันที่ : 2017-11-09 ,อ่าน : 30 ,โดย : sumatbcs ]
ไฟล์นำเสนอถอดบทเรียน EOC จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2017-10-30 ,อ่าน : 69 ,โดย : bancha ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
    [-] [วันที่ : 2017-07-21 ,อ่าน : 392 ,โดย : Suppanart ]
สรุปตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 2560
    [-] [วันที่ : 2017-07-15 ,อ่าน : 211 ,โดย : bancha ]
เอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการ1-2560
    [-] [วันที่ : 2017-07-12 ,อ่าน : 276 ,โดย : bancha ]
2.นำเสนอตรวจราชการ รพ.มค2-60
    [-] [วันที่ : 2017-07-12 ,อ่าน : 179 ,โดย : bancha ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 6/2560)
    [มค 0032.002/ว 1664] [วันที่ : 2017-06-15 ,อ่าน : 138 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..105

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

new ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 8 ธ.ค. 60] [วันที่ : 2017-12-13 ,อ่าน : 80 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ตามราชกิจจานุเบกษา
    [มค 0032.012/ว15117-ว3087] [วันที่ : 2017-12-07 ,อ่าน : 103 ,โดย : miyamotonk ]
ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทันรัฐบาลที่ต้องรับราชการชดใช้ทุน
    [มค 0032.012/ว3006] [วันที่ : 2017-11-29 ,อ่าน : 48 ,โดย : miyamotonk ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว 17 พฤศจิกายน 2560] [วันที่ : 2017-11-21 ,อ่าน : 215 ,โดย : จินตนา ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบรบือ.
    [มค 0032.012/ว5173-ว2721] [วันที่ : 2017-11-20 ,อ่าน : 123 ,โดย : miyamotonk ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว 25 ต.ค. 60] [วันที่ : 2017-10-25 ,อ่าน : 357 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)และพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [ลว.18 ต.ค. 60] [วันที่ : 2017-10-20 ,อ่าน : 184 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว 18 ต.ค. 60] [วันที่ : 2017-10-19 ,อ่าน : 292 ,โดย : จินตนา ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี 2560
    [มค 0032.012/ว2513] [วันที่ : 2017-10-04 ,อ่าน : 511 ,โดย : miyamotonk ]
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
    [มค 0032.012ว2511-ว4469] [วันที่ : 2017-10-04 ,อ่าน : 236 ,โดย : miyamotonk ]
ดูทั้งหมด..13

Research !! News

งานวิจัย

กำหนดการมหกรรม
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 114 ,โดย : bancha ]
แนวทางการประกวดผลงานวิชาการ_2560
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 115 ,โดย : bancha ]
ตารางการนำเสนองานวิจัย
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 128 ,โดย : bancha ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จ.มหาสารคาม 2560
    [มค่ 0032.002/ว619] [วันที่ : 2017-03-09 ,อ่าน : 344 ,โดย : parichat ]
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"
    [นศ 0032.102/640] [วันที่ : 2017-01-30 ,อ่าน : 172 ,โดย : parichat ]
ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
    [วช 0005/ว9986] [วันที่ : 2017-01-30 ,อ่าน : 156 ,โดย : parichat ]
สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์(Medical Hub) รอบที่2
    [สธ 0210/256] [วันที่ : 2017-01-06 ,อ่าน : 171 ,โดย : sumatbcs ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
    [สธ 0604.04/ว1550] [วันที่ : 2016-12-29 ,อ่าน : 176 ,โดย : sumatbcs ]
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและ/หรือเข้าประกวด
    [ศธ 0514.7.2.21/ว 115] [วันที่ : 2016-11-28 ,อ่าน : 248 ,โดย : sumatbcs ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
    [สธ 0203.082/ว 1836] [วันที่ : 2016-10-20 ,อ่าน : 203 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..29

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รายการ
    [มค.0032.001/-] [วันที่ : 2017-12-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 Kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-14 ,อ่าน : 31 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-08 ,อ่าน : 47 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-03 ,อ่าน : 52 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-03 ,อ่าน : 44 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 11 รายการ
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 57 ,โดย : worayod ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ โรงพยาบาลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 7 พ.ย.60)
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 32 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 45 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 38 ,โดย : worayod ]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การบำบัด รักษาและฟื้นฟูฯเพื่อการเลิกบุหรี่และสุรา
    [มค0032.001/] [วันที่ : 2017-09-15 ,อ่าน : 86 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..17

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-24 ,อ่าน : 24 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-23 ,อ่าน : 23 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 11 รายการ
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-21 ,อ่าน : 29 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-16 ,อ่าน : 24 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-16 ,อ่าน : 31 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-16 ,อ่าน : 23 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-14 ,อ่าน : 40 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ขนาด (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง
    [] [วันที่ : 2017-03-23 ,อ่าน : 67 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [] [วันที่ : 2017-03-08 ,อ่าน : 85 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตรม. รพ.บรบือ
    [] [วันที่ : 2016-12-28 ,อ่าน : 93 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..26

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 36 ,โดย : worayod ]
ราคากลางอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลั
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 49 ,โดย : worayod ]
ราคากลางโรงรถ พัสดุ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 38 ,โดย : worayod ]
ราคากลางปูผิวยางแอดฟัลทับผิวคอนกรีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 36 ,โดย : worayod ]
ราคากลางอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 36 ,โดย : worayod ]
ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 41 ,โดย : worayod ]
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11 รายการ
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-02 ,อ่าน : 37 ,โดย : worayod ]
ราคากลางจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อนกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 31 คัน
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-08-22 ,อ่าน : 143 ,โดย : worayod ]
ราคากลางซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อเลิกบุรี่
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-08-22 ,อ่าน : 107 ,โดย : worayod ]
ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
    [-] [วันที่ : 2017-07-06 ,อ่าน : 93 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..27

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหสารคาม จำนวน 2 รายการ
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-28 ,อ่าน : 26 ,โดย : worayod ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-11-06 ,อ่าน : 32 ,โดย : sumatbcs ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
    [-] [วันที่ : 2017-10-09 ,อ่าน : 139 ,โดย : worayod ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-04 ,อ่าน : 50 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-09-15 ,อ่าน : 76 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-08-28 ,อ่าน : 79 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-08-09 ,อ่าน : 73 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-07-03 ,อ่าน : 140 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-06-16 ,อ่าน : 102 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-06-13 ,อ่าน : 112 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..14

งานแพทย์แผนไทย !!

งานแพทย์แผนไทย

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
    [มค.0032.011/ว3002] [วันที่ : 2017-12-04 ,อ่าน : 25 ,โดย : suriya ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลหมอพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม
    [มค 0032.011/ว 2970] [วันที่ : 2017-11-27 ,อ่าน : 37 ,โดย : suriya ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมนวดไทยสำหรับแม่ก่อนและหลังคลอด
    [สธ 0502/ว 394] [วันที่ : 2017-11-27 ,อ่าน : 22 ,โดย : suriya ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
    [ศสพ.60/27] [วันที่ : 2017-11-27 ,อ่าน : 33 ,โดย : suriya ]
ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องรายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
    [สกพท.03.373/2560] [วันที่ : 2017-11-08 ,อ่าน : 42 ,โดย : suriya ]
ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องรายชื่อสถาบันอุดมการศึกษาของรัฐและเอกชนที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
    [สกพท.03.375/2560] [วันที่ : 2017-11-08 ,อ่าน : 39 ,โดย : suriya ]
ขอข้อมูลประกอบการคำนวณจัดสรรงบประมาณ สปสช 61
    [สปสช.5.30/ว0316] [วันที่ : 2017-10-30 ,อ่าน : 67 ,โดย : suriya ]
แบบฟอร์มลงทะเบียน SKT
    [] [วันที่ : 2017-03-22 ,อ่าน : 66 ,โดย : suriya ]
การปรับข้อมูลในโปรแกรม HosXP
    [] [วันที่ : 2017-02-09 ,อ่าน : 100 ,โดย : suriya ]
แบบสำรวจการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
    [] [วันที่ : 2017-01-18 ,อ่าน : 83 ,โดย : suriya ]
ดูทั้งหมด..36

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2017-11-29 ,อ่าน : 40 ,โดย : jantiwa ]
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
    [-] [วันที่ : 2017-11-28 ,อ่าน : 75 ,โดย : jantiwa ]
เอกสารประกอบการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุ พ.ศ.2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2017-11-22 ,อ่าน : 48 ,โดย : jantiwa ]
เอกสารอบรม ITA วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 จ.บุรีรัมย์
    [-] [วันที่ : 2017-11-22 ,อ่าน : 32 ,โดย : jantiwa ]
แบบรายงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
    [-] [วันที่ : 2017-11-03 ,อ่าน : 47 ,โดย : jantiwa ]
แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
    [-] [วันที่ : 2017-10-31 ,อ่าน : 52 ,โดย : jantiwa ]
ตัวอย่าง การจัดทำ Flow chart
    [-] [วันที่ : 2017-10-09 ,อ่าน : 98 ,โดย : jantiwa ]
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานควบคุมภายใน
    [-] [วันที่ : 2017-09-27 ,อ่าน : 98 ,โดย : jantiwa ]
ขอให้รายงาน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ หรือรับขของขวัญ
    [มค 0032.001/ว 2334] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 94 ,โดย : jantiwa ]
ขอให้รายงาน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ หรือรับขของขวัญ
    [มค 0032.001/ว 2334] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 92 ,โดย : jantiwa ]
ดูทั้งหมด..17

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

new ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Cognitive stimulation รุ่นที่ 8
    [สธ0317/293] [วันที่ : 2017-12-13 ,อ่าน : 4 ,โดย : sirirat ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
    [มสพช.114/2560] [วันที่ : 2017-11-15 ,อ่าน : 25 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2561 พฤฒาศาสตร์และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
    [พวท068/2560] [วันที่ : 2017-11-03 ,อ่าน : 38 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
    [สธ0906.02/ว4956] [วันที่ : 2017-07-17 ,อ่าน : 120 ,โดย : sirirat ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรวัดแว่นตาเด็ก
    [สธ0304/ว48] [วันที่ : 2017-06-23 ,อ่าน : 105 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับแพทย์
    [สธ0317/1251] [วันที่ : 2017-06-05 ,อ่าน : 118 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุฯ
    [สธ0311/109] [วันที่ : 2017-06-05 ,อ่าน : 131 ,โดย : sirirat ]
ขอความร่วมมือคัดสรร "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2560
    [มค0005/ว2168] [วันที่ : 2017-05-09 ,อ่าน : 158 ,โดย : sirirat ]
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอความร่วมมือดำเนินงานมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก
    [] [วันที่ : 2017-03-28 ,อ่าน : 45 ,โดย : sirirat ]
บทบาทหน้าที่และแนวทางการขับเคลื่อนมหกรรมโป้าแอนด์ชายด์ป้าเกมส์
    [] [วันที่ : 2017-03-28 ,อ่าน : 36 ,โดย : sirirat ]
ดูทั้งหมด..6

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : bancha ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : bancha ]
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ
    [] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 222 ,โดย : bancha ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
    [] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 182 ,โดย : bancha ]
Flow /แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค
    [] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 112 ,โดย : bancha ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
    [] [วันที่ : 2016-01-01 ,อ่าน : 79 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..22

คบ. !! News

คุ้มครองผู้บริโภค

แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม     [วันที่ : 2017-07-21 ,อ่าน : 118 ,โดย : kanja ]
แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน     [วันที่ : 2017-06-12 ,อ่าน : 13 ,โดย : kanja ]
แบบฟอร์มรายงานคุ้มครองผู้บริโภค     [วันที่ : 2017-04-21 ,อ่าน : 158 ,โดย : kanja ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน     [วันที่ : 2017-04-05 ,อ่าน : 76 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านวัตถุอันตราย     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 38 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนจังหวัดมหาสารคาม     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 39 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านยา     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 50 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านเครื่องสำอาง     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 38 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านการขึ้นทะเบียนการประกอบโรคศิลปะ     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 41 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านสปา     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 36 ,โดย : kanja ]
ดูทั้งหมด..15

การเงิน !! News

การเงินและบัญชี

new แบบฟอร์มขอเบิกการศึกษาบุตร
    [-] [วันที่ : 2017-12-15 ,อ่าน : 6 ,โดย : prakong2560 ]
new -
    [-] [วันที่ : 2017-12-15 ,อ่าน : 9 ,โดย : prakong2560 ]
new แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
    [-] [วันที่ : 2017-12-15 ,อ่าน : 6 ,โดย : prakong2560 ]
new แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
    [-] [วันที่ : 2017-12-15 ,อ่าน : 6 ,โดย : prakong2560 ]
งบทดลองเดือนตุลาคม 2560
    [-] [วันที่ : 2017-11-24 ,อ่าน : 20 ,โดย : prakong2560 ]
งบทดลองเดือนกันยายน 2560
    [-] [วันที่ : 2017-10-31 ,อ่าน : 53 ,โดย : prakong2560 ]
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2560
    [-] [วันที่ : 2017-10-31 ,อ่าน : 44 ,โดย : prakong2560 ]
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560
    [-] [วันที่ : 2017-09-15 ,อ่าน : 82 ,โดย : prakong2560 ]
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560
    [-] [วันที่ : 2017-08-24 ,อ่าน : 87 ,โดย : prakong2560 ]
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560
    [-] [วันที่ : 2017-07-24 ,อ่าน : 81 ,โดย : prakong2560 ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 100 ,โดย : bancha ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : bancha ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : bancha ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : bancha ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : bancha ]
ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2017-01-20 ,อ่าน : 82 ,โดย : bancha ]
My logo
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo
vdocon
hdc
AE My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
ดูทั้งหมด..143

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคามร่วมออก หน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย รพ.สต.บ้านมะกอก ออกหน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วย.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-29 โดย : peaw2536]
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ระด.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : peaw2536]
VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : peaw2536]
ประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2561
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมการประสานแนวทางการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : peaw2536]
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560
....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องปร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-28 โดย : peaw2536]
ดูทั้งหมด..143

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)
....ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : peaw2536 ]
ประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
....วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุ.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : peaw2536 ]
ประชุม (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 4
....ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-27 โดย : peaw2536 ]
ชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต
....วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ สนามหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล และ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารค.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-26 โดย : peaw2536 ]
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560
....วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจ.....
[โพสต์วันที่ : 2017-11-23 โดย : peaw2536 ]
logo กระทรวง
logo สสจ
logo รพ.ยุคใหม่
logo รพ.สต.