คลิกดูสถิติรายงาน
แสดงหนังสือฉบับที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 1292 ฉบับ ค้นหาหนังสือเวียน
ที่/เรื่อง/ลงวันที่ วันที่ post หน่วยงาน
อ่าน
หนังสือเก่า ที่ ด่วนที่สุด ศธ 0514.7 เรื่อง รพ.ศรนครินทร์ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2558 ลว.8 ก.ค.57 8 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
18
หนังสือเก่า ที่ สธ 0203/153545 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) ลว.8 ก.ค.57 8 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
34
หนังสือเก่า ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๓/ว๑๒๔๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ลว.8 ก.ค.57 8 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
25
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003/ว.1244 เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศทางการพยาบาลด้านคลินิค วันที่ 8 ก.ค.57 โรงแรมวสุ ลว.2 ก.ค.57 2 ก.ค.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
24
หนังสือเก่า ที่ ขก 0032.003/312 เรื่อง สสจ.ร้อยเอ็ดประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2558 ลว.27 มิ.ย.57 27 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
19
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16 -30 มิถุนายน 2557 ลว.26 มิ.ย.57 26 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
24
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ลว.25 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
26
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012 เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วย สาขาอาุรกรรม ลว.25 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
10
หนังสือเก่า ที่ ,8 0032.012/ ; 2273 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด Appendicitis ลว.25 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
14
หนังสือเก่า ที่ มค 0032.012/ว 1202 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมและโครงการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายบริการ ลว.24 มิ.ย.57 24 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
22
หนังสือเก่า ที่ มค. 0032.003/ ว 1197 เรื่อง เชิญร่วมโครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลในกล่มโรคสำคัญ สู่ Best practice ลว.13 มิ.ย.57 19 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
26
หนังสือเก่า ที่ สธ 0230/ว 494 เรื่อง เชิญสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพบริการพยาบาลพร้อมพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน ลว.13 มิ.ย.57 18 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
13
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003/ว1181 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ลว.13 มิ.ย.57 17 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
27
หนังสือเก่า ที่ มค.0032.003 เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยง โครงการ ODOD วันที่ 20-21 มิ.ย.57 ณ จังหวัดจันทบุรี ลว.13 มิ.ย.57 17 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
20
หนังสือเก่า ที่ - เรื่อง เกณฑ์การประกวด DHS รพ.สต. และศาลาสุขภาพชุมชน ลว.13 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57 รพท.รพช.สสอ.กลุ่มงาน
52
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

ประเภทหนังสือ : หนังสือใหม่ไม่เกิน 5 วัน   หนังสือเก่า
หน่วยงานรับหนังสือ : รพท. รพช. สสอ./สสก. กลุ่มงาน/ฝ่าย
login