ที่ตั้งและอาณาเขต

         อำเภอเมืองมหาสารคามตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกันทรวิชัย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอฆ้องชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์) อำเภอจังหาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอแกดำ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวาปีปทุม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบรบือและอำเภอโกสุมพิสัย

ประวัติ อ.เมืองมหาสารคาม

          ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443 หลังจากที่ตั้งเมือง (จังหวัด) มหาสารคามแล้ว 36 ปี ระยะเริ่มแรกมีลักษณะเป็นอำเภอแฝด คือด้านตะวันออก เรียกว่า อำเภออุทัยสารคาม ด้านตะวันตก เรียกว่า อำเภอประจิมสารคาม [แก้]การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองมหาสารคามแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน

 1.  ตลาด (Talat)
 2. แก่งเลิงจาน (Kaeng Loeng Chan)
 3. เขวา (Khwao)
 4. ท่าสองคอน (Tha Song Khon)
 5. ท่าตูม (Tha Tum)
 6. ลาดพัฒนา (Lat Phatthana)
 7. แวงน่าง (Waeng Nang)
 8. หนองปลิง (Nong Pling)
 9. โคกก่อ (Khok Ko)
 10. ห้วยแอ่ง (Huai Aeng)
 11. ดอนหว่าน (Don Wan)
 12. หนองโน (Nong No)
 13. เกิ้ง (Koeng)
 14. บัวค้อ (Bua Kho) 

1273:Unknown collation: 'utf8'