ลาด อุปราช และเกิ้งรับเครื่องตรวจDTX

รพ.สต.ที่สั่งเครื่องDTXไว้ ขณะนี้เครื่องมาแล้วนะคะ นำเงินมารับของได้เลยที่คุณทัศนะชัย พัสดุค่ะ 
1. ลาด 12 เครื่องแถม 1 เป็นเงิน 19,200 บาท
2.อุปราช 10 เครื่องแถม 1 เป็นเงิน 16,000 บาท
3.เกิ้ง 2 เครื่อง 3,200 บาท

โดย : วิศรุดา 10 มิ.ย. 2556 11:16

ผู้เข้าอ่านประกาศ : นางกมลวรรณ กมลศิลป์,นส.ทัศนวรรณ รัตนพลแสน,นส.พรสุดา อุ่นรักษา,นส.อัจราพร เฮล์มสไตร์ด,นางธัญญธร วัจนามัย,


1273:Unknown collation: 'utf8'