เบอร์ติดต่อ

เรียน สสอ.อำเมืองมหาสารคาม

เนื้องจากมีเว็บ เป็นของ สสอ.แล้ว น่าจะใส่เบอร์ในการติดต่อราชการ พร้อม เบอร์ Fax  เพื่อสะดวกในการติดต่อครับ จากหน่วยงานภายนอกจะติดต่อค้นหาเบอร์โทรไม่ได้  ขอบคุณ คับ

โดย : หน่วยงานภายนอก 18 มี.ค. 2556 15:16


1273:Unknown collation: 'utf8'