ประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 02:40 น.

 

ประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1/2555

ประชุมกรณีศึกษามารดาตาย  รพ.นาดูน  และทารกคลอดติดไหล่  รพ.วาปีปทุม

 
:: เรื่องใหม่ อยากให้อ่าน.........................
เอกสารประกอบการประชุม ทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ......
การรับประทานไอโอดีนเพื่อป้องกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีไอโอดีน ......
ไข้หวัด ระหว่างท้อง หวัด เป็นโรคที่เป็นกันได้ตลอดทั้งปี ถ้าใครเป็นภูมิแพ้ อากาศ… ......
ไปฝากครรภ์...หมอตรวจอะไร หลายคนเคยสงสัยกันไหมค่ะว่า....เวลาที่เราไปฝากครรภ์คุณหมอจะต… ......
3 โรคเลือดที่แม่ท้องควรรู้เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ สิ่งแรกที่คุณแม่ทุกท่านกังวลคือ ลูกในท… ......
เมื่อเด็กอยากสูง ......
สอนลูกอ่านหนังสืออย่างไรให้ฉลาดนอกเหนือจากการเลี้ยงดูที่ดีของแม่แล้วอีกปัจจัยหน่งที่ทำให้เ… ......
ปลูกฝังเรื่องการเรียนแบบครอบครัวญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นสอนให้เคารพต่อสังคมและมีการสร้างแรงจูงใจให้อ… ......
เรื่องความปลอดภัย เป็นหนึ่งประเด็นที่คุณแม่เวิร์กกิ้งมัม ต้องให้ความสำคัญ ย้ำเตือน และเตรียมพร้อมเรื ......
ร้อนเกินไป เสี่ยงต่อโรค SIDS ในลูกน้อย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งชาติอธิ ......

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

:: ข่าวประชาสัมพันธ์.........................
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 ......[ 424 ]
หลักเกณฑ์การดำเนิงานอนามัยแม่และเด็กและการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ......[ 330 ]
ขอเชิญแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ......[ 316 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโครงการนิเทศติดตามงานสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น ......[ 345 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซ้อมแผน Table Top Excercise ......[ 334 ]
กำหนดการถอดบทเรียนด้าน Psychosocial Clinic ......[ 361 ]
ขอเชิญเข้าร่วมถอดบทเรียนด้าน Psychosocial Clinic ......[ 210 ]
หนังสือรับรองหลักสูตรการอบรมANCและLR ......[ 453 ]
การชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ประจำเดือนตุลาคม 55 ......[ 472 ]
เร่งรัดการเบิกค่าตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมีย ปี2555 ......[ 445 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

:: ดาวน์โหลดเอกสาร.........................
เอกสารงานมหกรรมฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ......[ 283 ]
CPG Preterm new. ......[ 7163 ]
โปรแกรมประเมิน สายใยรักใหม่ ปี56 ......[ 353 ]
ผลงานวิจัยอนามัยแม่และเด็ก ......[ 301 ]
เอกสารตรวจราชการงานอนามัยแม่และเด็ก ......[ 309 ]
ผลงานวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กปี2556 ......[ 525 ]
แบบสำรวจไอโอดีน ......[ 440 ]
แบบประเมินอนามัย 55 ......[ 519 ]
คู่มือฝึกอบรมงานอนามัยแม่และเด็ก ......[ 666 ]
คู่มืออนามัย55 ......[ 551 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

:: รายงานต่าง ๆ.........................
เร่งรัดการเบิกค่าตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมีย ปี2555 ......[ 516 ]
ขอความร่วมมือใช้ยาที่มีส่วนผสมของไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ......[ 451 ]
แนวทางการเบิกค่าตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมียปี55 ......[ 778 ]
การติดตามสถานการณ์ภาวะการขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ......[ 603 ]
ขอแจ้งการพิจารณาประกาศรายการยาในประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุข ......[ 520 ]
เอกสารตรวจบูรณาการ ปี 55 ......[ 449 ]
แนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก ......[ 429 ]
แนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 55 ......[ 563 ]
โครงการ รพ.สต สายใยรักแห่งครอบครัว ปี 55 ......[ 739 ]
การตรวจราชการบูรณาการปี 55 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย ......[ 336 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

:: งานวิจัย.........................
การประเมินผลโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการระบบดูแลการตั้งครรภ์ ......[ 1151 ]
Risk Factors Influencing Severe preeclampsia in Mahasarakgham hospital ......[ 590 ]
Total Abdominal Hysterectomy in Mahasarakham Hospital ......[ 3172 ]
A Comparison of birth asphyxia rate before and after interventions at Nangrong Hospital ......[ 1374 ]
FETAL BIOPHYSICAL PROFILE [เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร] ......[ 1979 ]
Department of Obstetries ? Gyneeology , kalasin Hospital ......[ 1010 ]
Department of Obstetries ? Gyneeology , kalasin Hospital ......[ 2163 ]
Weight Reduction Camp for the Primary Education Students in Municipal Area of Mahasarakham Province ......[ 507 ]
Types of Delivery at Phon Hospital form 1989-2004 Phon Hospital, Khonkean.. [วุฒิศักดิ์ เครือวัลย์] ......[ 492 ]
Surgical emergency in newborn [ เอมอร เกียรติมานะโรจน์ ] ......[ 4192 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................