ประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 02:40 น.

 

ประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1/2555

ประชุมกรณีศึกษามารดาตาย  รพ.นาดูน  และทารกคลอดติดไหล่  รพ.วาปีปทุม

 
:: เรื่องใหม่ อยากให้อ่าน.........................
เอกสารประกอบการประชุม ทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ......
การรับประทานไอโอดีนเพื่อป้องกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีไอโอดีน ......
ไข้หวัด ระหว่างท้อง หวัด เป็นโรคที่เป็นกันได้ตลอดทั้งปี ถ้าใครเป็นภูมิแพ้ อากาศ… ......
ไปฝากครรภ์...หมอตรวจอะไร หลายคนเคยสงสัยกันไหมค่ะว่า....เวลาที่เราไปฝากครรภ์คุณหมอจะต… ......
3 โรคเลือดที่แม่ท้องควรรู้เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ สิ่งแรกที่คุณแม่ทุกท่านกังวลคือ ลูกในท… ......
เมื่อเด็กอยากสูง ......
สอนลูกอ่านหนังสืออย่างไรให้ฉลาดนอกเหนือจากการเลี้ยงดูที่ดีของแม่แล้วอีกปัจจัยหน่งที่ทำให้เ… ......
ปลูกฝังเรื่องการเรียนแบบครอบครัวญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นสอนให้เคารพต่อสังคมและมีการสร้างแรงจูงใจให้อ… ......
เรื่องความปลอดภัย เป็นหนึ่งประเด็นที่คุณแม่เวิร์กกิ้งมัม ต้องให้ความสำคัญ ย้ำเตือน และเตรียมพร้อมเรื ......
ร้อนเกินไป เสี่ยงต่อโรค SIDS ในลูกน้อย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งชาติอธิ ......

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

:: ข่าวประชาสัมพันธ์.........................
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 ......[ 430 ]
หลักเกณฑ์การดำเนิงานอนามัยแม่และเด็กและการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ......[ 331 ]
ขอเชิญแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ......[ 319 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโครงการนิเทศติดตามงานสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น ......[ 352 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซ้อมแผน Table Top Excercise ......[ 335 ]
กำหนดการถอดบทเรียนด้าน Psychosocial Clinic ......[ 366 ]
ขอเชิญเข้าร่วมถอดบทเรียนด้าน Psychosocial Clinic ......[ 212 ]
หนังสือรับรองหลักสูตรการอบรมANCและLR ......[ 456 ]
การชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ประจำเดือนตุลาคม 55 ......[ 474 ]
เร่งรัดการเบิกค่าตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมีย ปี2555 ......[ 451 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

:: ดาวน์โหลดเอกสาร.........................
เอกสารงานมหกรรมฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ......[ 287 ]
CPG Preterm new. ......[ 7571 ]
โปรแกรมประเมิน สายใยรักใหม่ ปี56 ......[ 356 ]
ผลงานวิจัยอนามัยแม่และเด็ก ......[ 304 ]
เอกสารตรวจราชการงานอนามัยแม่และเด็ก ......[ 310 ]
ผลงานวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กปี2556 ......[ 530 ]
แบบสำรวจไอโอดีน ......[ 446 ]
แบบประเมินอนามัย 55 ......[ 522 ]
คู่มือฝึกอบรมงานอนามัยแม่และเด็ก ......[ 687 ]
คู่มืออนามัย55 ......[ 562 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

:: รายงานต่าง ๆ.........................
เร่งรัดการเบิกค่าตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมีย ปี2555 ......[ 517 ]
ขอความร่วมมือใช้ยาที่มีส่วนผสมของไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ......[ 451 ]
แนวทางการเบิกค่าตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมียปี55 ......[ 785 ]
การติดตามสถานการณ์ภาวะการขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ......[ 605 ]
ขอแจ้งการพิจารณาประกาศรายการยาในประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุข ......[ 521 ]
เอกสารตรวจบูรณาการ ปี 55 ......[ 456 ]
แนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก ......[ 432 ]
แนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 55 ......[ 570 ]
โครงการ รพ.สต สายใยรักแห่งครอบครัว ปี 55 ......[ 744 ]
การตรวจราชการบูรณาการปี 55 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย ......[ 337 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................

:: งานวิจัย.........................
การประเมินผลโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการระบบดูแลการตั้งครรภ์ ......[ 1169 ]
Risk Factors Influencing Severe preeclampsia in Mahasarakgham hospital ......[ 593 ]
Total Abdominal Hysterectomy in Mahasarakham Hospital ......[ 3176 ]
A Comparison of birth asphyxia rate before and after interventions at Nangrong Hospital ......[ 1383 ]
FETAL BIOPHYSICAL PROFILE [เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร] ......[ 1986 ]
Department of Obstetries ? Gyneeology , kalasin Hospital ......[ 1013 ]
Department of Obstetries ? Gyneeology , kalasin Hospital ......[ 2169 ]
Weight Reduction Camp for the Primary Education Students in Municipal Area of Mahasarakham Province ......[ 510 ]
Types of Delivery at Phon Hospital form 1989-2004 Phon Hospital, Khonkean.. [วุฒิศักดิ์ เครือวัลย์] ......[ 495 ]
Surgical emergency in newborn [ เอมอร เกียรติมานะโรจน์ ] ......[ 4197 ]

.........................................อ่านทั้งหมด.........................................