หน้าหลัก   หน้าหลัก
  หน้าแรก l สมัครสมาชิกใหม่ l ลืมรหัสผ่าน

โครงการพัฒนาทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน >> มีทั้งหมด 3 กิจกรรม

รหัส
กิจกรรม
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
แก้ไข
ลบ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ก่อหนี้ผูกพัน
ร้อยละ
คงเหลือ
02-02050-002-002
0202050002002
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการแจ้งเหตุการณ์(event base)ที่เป็นปัญหาสุขภาพ
โครงการพัฒนาทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ชยานนท์ สุคุณา
35,100
35,000
0
99.72
100
02-02050-002-003
0202050002003
2. นิเทศติดตามประเมินผล และมีกิจกรรมประกวดอำเภอดีเด่นเพื่อเป้นตัวแทนระดับจังหวัดประกวดระดับเขต
โครงการพัฒนาทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ชยานนท์ สุคุณา
7,500
7,500
0
100.00
0
02-02050-002-374
0202050002374
3. จัด KM อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
โครงการพัฒนาทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ชยานนท์ สุคุณา
31,500
31,500
0
100.00
0
รวม        
74,100
74,000
0
100
100

หมายเหตุ
แก้ไข
ลบข้อมูล
ล็อคไม่ให้แก้ไข


. . . . . . . . . . . . . . . . . .
จำนวนผู้ใช้งาน -:: E-Budget Version 2012.06.01 :: -
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /usr/local/www/apache22/data/ebudget56/counter.php on line 10
Table 'counter' is marked as crashed and should be repaired