สำหรับเจ้าหน้าที่บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 1

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 2

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 3

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 4

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 5

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 6

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 7

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 8

เอกสารการประชุมเด็กวัยเรียน วันที่ 3 และ 9 เม.ย. 2558  ส่วนที่ 9

****   เอกสารเอาขึ้นเว็บได้ไม่เกิน 10 MB/ครั้ง ครับ ก็เลยต้องแยกเป็นส่วนๆ  ****

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงข้อมูลคนไข้ฟันเทียม
ให้ทุกท่านลงข้อมูลเป็นปีงบประมาณ 2558 นะครับ
เนื่องจากในปี งบ 2557 จังหวัดเราทำเกินเป้าหมายแล้ว
เพราะเห็นบางอำเภอยังลงเป็นข้อมูลของปีงบ 2557 อยู่ทั้งเดือน ต.ค.57 และ พ.ย. 57 (ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2558 แล้ว)
ถ้าหากจะแก้ไขกลับมาเป็นของปีงบ 2558 ให้แจ้ง รหัสบัตรประชาชน กับชื่อ ไปที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอ ความกรุณาทันตบุคลากร จ.มหาสารคาม ทุกท่าน ที่ทำงานข้อมูลทันตสาธารณสุข หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออยากเกี่ยวข้อง หรือสนใจ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ข้อมูลทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม เพื่อติดต่อสื่อสารงานข้อมูลทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม
คลิ๊กเลย.........

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานที่สามารถลงในรายงาน 43 แฟ้มได้ ขอให้ลงให้เป็นปัจจุบันเพราะ สปสช. และกระทรวงยึดข้อมูลจาก 43 แฟ้ม โดยเฉพาะผลงานการตรวจฟัน นักเรียนชั้น ป.1 และการเคลือบหลุมร่องฟัน ซึ่งจะมีผลในการจัดสรรเงิน PP เพิ่มเติม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    ประชุมวิชาการ 6-8 กค. 58 จ.นครพนม ...... วันที่ 2015-06-05 11:23:40 [ 81 ]


    ประชุม 18 - 20 สค. 2558 โรงแรมริชมอนด์ ...... วันที่ 2015-06-03 14:20:59 [ 104 ]

    ผู้สูงวัยฟันดี 80 ปี 90 ปี ยังแจ๋ว ...... วันที่ 2015-05-06 09:42:59 [ 97 ]

    โครงการ \"ฟันสะอาด เงือกแข็งแรง\" ...... วันที่ 2015-05-01 16:27:50 [ 101 ]


    แบบรายงาน ทช ...... วันที่ 2015-03-20 09:33:34 [ 128 ]

dental.anamai.moph.go.th

    แผ่นพับเกร็ดความรู้รากฟันเทียม ...... วันที่ 2015-03-25 11:43:42 [ 396 ]

    ผลงานฟันเทียม ปี 2557 - ข้อมูล ณ 7 ม.ค. 58 ...... วันที่ 2015-01-07 15:45:22 [ 1797 ]

    คู่มือประเมินโรงเรียน ...... วันที่ 2014-12-23 15:14:56 [ 110 ]

    คู่มือดำเนินงานโรงเรียน ...... วันที่ 2014-12-23 15:14:27 [ 113 ]
    แบบประเมิน อสม.ทันตฯ ...... วันที่ 2014-11-18 09:29:13 [ 232 ]


    เกณฑ์ประกวด อสม ปี 2556 ...... วันที่ 2013-01-26 15:20:50 [ 71 ]

    ผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กปี 2558 ...... วันที่ 2015-08-03 16:14:41 [ 252 ]
    สรุปงบเหลือปี 2555 ยกไปปี 2556 ...... วันที่ 2012-10-25 13:50:03 [ 502 ]    ข้อเสนอในการพัฒนา รพ.สต. ...... วันที่ 2011-09-20 14:18:55 [ 1099 ]
    แบบฟอร์ม ความรับผิดชอบ ...... วันที่ 2011-09-20 11:11:27 [ 815 ]

    Oral health service plan ...... วันที่ 2012-07-24 11:08:04 [ 3380 ]

    2/55 (ก.ค.55) ...... วันที่ 2012-07-25 10:27:15 [ 1077 ]

    1/55 (มี.ค.55) ...... วันที่ 2012-07-25 10:26:47 [ 331 ]

    2/54 (ส.ค.54) ...... วันที่ 2012-07-25 10:26:15 [ 1080 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลบรบือ

 

โรงพยาบาลวาปีปทุม

โรงพยาบาลนาดูน

กองทุนทันตกรรม