สำหรับเจ้าหน้าที่บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การลงข้อมูลคนไข้ฟันเทียม
ให้ทุกท่านลงข้อมูลเป็นปีงบประมาณ 2558 นะครับ
เนื่องจากในปี งบ 2557 จังหวัดเราทำเกินเป้าหมายแล้ว
เพราะเห็นบางอำเภอยังลงเป็นข้อมูลของปีงบ 2557 อยู่ทั้งเดือน ต.ค.57 และ พ.ย. 57 (ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2558 แล้ว)
ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถแก้ไขกลับมาเป็นของปีงบ 2558 ได้หรือไม่
ให้ทางอำเภอ ลองเข้าไปดูที่เมนู  แก้ไขข้อมูลคนไข้คีย์Online นะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิ๊กเลย.........

ขอ ความกรุณาทันตบุคลากร จ.มหาสารคาม ทุกท่าน ที่ทำงานข้อมูลทันตสาธารณสุข หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออยากเกี่ยวข้อง หรือสนใจ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ข้อมูลทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม เพื่อติดต่อสื่อสารงานข้อมูลทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผู้ประสานงานโครงการฟันเทียมฯ

การลงข้อมูลคนไข้ฟันเทียมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัยนั้น สามารถใช้แทนโปรแกรมฟันเทียมพระราชทานได้เลย
หากอำเภอใดประสงค์จะลงข้อมูลให้สมัครเข้าใช้งานระบบที่ http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/elderly/elderlyclub/regis.php ก่อน

แต่หลังจากลงทะเบียนแล้วท่านจะยังไม่สามารถลงข้อมูลได้ทันที ต้องแจ้งมาทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานที่สามารถลงในรายงาน 43 แฟ้มได้ ขอให้ลงให้เป็นปัจจุบันเพราะ สปสช. และกระทรวงยึดข้อมูลจาก 43 แฟ้ม โดยเฉพาะผลงานการตรวจฟัน นักเรียนชั้น ป.1 และการเคลือบหลุมร่องฟัน ซึ่งจะมีผลในการจัดสรรเงิน PP เพิ่มเติม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
    วิธีลงทะเบียนผู้ป่วยทันตกรรม ...... วันที่ 2014-08-01 11:44:58 [ 70 ]

    รหัสเพิ่มเติมงานส่งเสริม ...... วันที่ 2014-03-19 15:24:56 [ 109 ]dental.anamai.moph.go.th

    ผลงานฟันเทียม ปี 2557 - ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 57 ...... วันที่ 2014-10-30 15:45:22 [ 1344 ]

    แบบประเมิน อสม.ทันตฯ ...... วันที่ 2014-11-18 09:29:13 [ 38 ]    ผลการประกวดเพลงกล่อมเด็ก ปี 2553 ...... วันที่ 2014-08-25 10:47:14 [ 119 ]    สรุปงบเหลือปี 2555 ยกไปปี 2556 ...... วันที่ 2012-10-25 13:50:03 [ 438 ]    ข้อเสนอในการพัฒนา รพ.สต. ...... วันที่ 2011-09-20 14:18:55 [ 822 ]
    แบบฟอร์ม ความรับผิดชอบ ...... วันที่ 2011-09-20 11:11:27 [ 720 ]

    Oral health service plan ...... วันที่ 2012-07-24 11:08:04 [ 2024 ]    2/55 (ก.ค.55) ...... วันที่ 2012-07-25 10:27:15 [ 892 ]

    1/55 (มี.ค.55) ...... วันที่ 2012-07-25 10:26:47 [ 271 ]

    2/54 (ส.ค.54) ...... วันที่ 2012-07-25 10:26:15 [ 801 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลบรบือ

 

โรงพยาบาลวาปีปทุม

โรงพยาบาลนาดูน

กองทุนทันตกรรม