สำหรับเจ้าหน้าที่บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คลิ๊กเลย.........

ขอ ความกรุณาทันตบุคลากร จ.มหาสารคาม ทุกท่าน ที่ทำงานข้อมูลทันตสาธารณสุข หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออยากเกี่ยวข้อง หรือสนใจ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ข้อมูลทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม เพื่อติดต่อสื่อสารงานข้อมูลทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผู้ประสานงานโครงการฟันเทียมฯ

การลงข้อมูลคนไข้ฟันเทียมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัยนั้น สามารถใช้แทนโปรแกรมฟันเทียมพระราชทานได้เลย
หากอำเภอใดประสงค์จะลงข้อมูลให้สมัครเข้าใช้งานระบบที่ http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/elderly/elderlyclub/regis.php ก่อน

แต่หลังจากลงทะเบียนแล้วท่านจะยังไม่สามารถลงข้อมูลได้ทันที ต้องแจ้งมาทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ผลการดำเนินงานที่สามารถลงในรายงาน 43 แฟ้มได้ ขอให้ลงให้เป็นปัจจุบันเพราะ สปสช. และกระทรวงยึดข้อมูลจาก 43 แฟ้ม โดยเฉพาะผลงานการตรวจฟัน นักเรียนชั้น ป.1 และการเคลือบหลุมร่องฟัน ซึ่งจะมีผลในการจัดสรรเงิน PP เพิ่มเติม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
    วิธีลงทะเบียนผู้ป่วยทันตกรรม ...... วันที่ 2014-08-01 11:44:58 [ 68 ]

    รหัสเพิ่มเติมงานส่งเสริม ...... วันที่ 2014-03-19 15:24:56 [ 107 ]dental.anamai.moph.go.th
    ผลงานฟันเทียม ปี 2557 - ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 57 ...... วันที่ 2014-10-30 15:45:22 [ 1333 ]


    แบบประเมิน อสม.ทันตฯ ...... วันที่ 2014-11-18 09:29:13 [ 18 ]    ผลการประกวดเพลงกล่อมเด็ก ปี 2553 ...... วันที่ 2014-08-25 10:47:14 [ 110 ]    สรุปงบเหลือปี 2555 ยกไปปี 2556 ...... วันที่ 2012-10-25 13:50:03 [ 435 ]    ข้อเสนอในการพัฒนา รพ.สต. ...... วันที่ 2011-09-20 14:18:55 [ 815 ]
    แบบฟอร์ม ความรับผิดชอบ ...... วันที่ 2011-09-20 11:11:27 [ 713 ]

    Oral health service plan ...... วันที่ 2012-07-24 11:08:04 [ 2014 ]    2/55 (ก.ค.55) ...... วันที่ 2012-07-25 10:27:15 [ 887 ]

    1/55 (มี.ค.55) ...... วันที่ 2012-07-25 10:26:47 [ 271 ]

    2/54 (ส.ค.54) ...... วันที่ 2012-07-25 10:26:15 [ 798 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลบรบือ

 

โรงพยาบาลวาปีปทุม

โรงพยาบาลนาดูน

กองทุนทันตกรรม