COVID2019@MAHASARAKHAM
COVID2019@MAHASARAKHAM

1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 64/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค.65 [วันที่:2022-01-12] ดู:..356
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3894/2564 ลงวันที่ 27 ธ.ค.64 [วันที่:2021-12-27] ดู:..1173
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3608/2564 ลงวันที่ 29 พ.ย.64 [วันที่:2021-11-29] ดู:..847
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3357/2564 ลงวันที่ 31 ต.ค.64 [วันที่:2021-10-31] ดู:..1055
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3223/2564 ลงวันที่ 19 ต.ค.64 [วันที่:2021-10-19] ดู:..754
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2993/2564 ลงวันที่ 29 ก.ย.64 [วันที่:2021-09-29] ดู:..1555
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2520/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย.64 [วันที่:2021-09-13] ดู:..1420
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2390/2564 ลงวันที่ 6 ก.ย.64 [วันที่:2021-09-06] ดู:..1071
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2258/2564 ลงวันที่ 30 ส.ค.64 [วันที่:2021-08-30] ดู:..1310
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2137/2564 ลงวันที่ 12 ส.ค.64 [วันที่:2021-08-12] ดู:..1839
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2054/2564 ลงวันที่ 3 ส.ค.64 [วันที่:2021-08-03] ดู:..1583
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 ลงวันที่ 30 ก.ค.64 [วันที่:2021-07-30] ดู:..1111
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1992/2564 ลงวันที่ 23 ก.ค.64 [วันที่:2021-07-23] ดู:..1354
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1932/2564 ลงวันที่ 19 ก.ค.64 [วันที่:2021-07-19] ดู:..1317
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1929/2564 ลงวันที่ 16 ก.ค.64 [วันที่:2021-07-16] ดู:..1335
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1891/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค.64 [วันที่:2021-07-12] ดู:..1248
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1814/2564 ลงวันที่ 5 ก.ค.64 [วันที่:2021-07-05] ดู:..969
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1721/2564 ลงวันที่ 29 มิ.ย.64 [วันที่:2021-06-29] ดู:..920
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1628/2564 [วันที่:2021-06-22] ดู:..1473
คำสั่ง จ.มค ที่ 1570_2564 ลว.9 มิย.64 [วันที่:2021-06-11] ดู:..793
คำสั่ง จ.มค ที่ 1528_2564 ลว.1 มิย.64 [วันที่:2021-06-01] ดู:..575
18. คำสั่ง จ.มค. ที่ 1394_2564 [วันที่:2021-05-28] ดู:..731
คำสั่ง จ.มค. ที่ 1394_2564 [วันที่:2021-05-20] ดู:..254
คำสั่ง จ.มค. ที่ 1331_2564 [วันที่:2021-05-14] ดู:..829
คำสั่ง จ.มค. ที่ 1186_2564 [วันที่:2021-05-02] ดู:..1116
คำสั่ง จ.มค. ที่ 1153_2564 ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่:2021-04-28] ดู:..1169
ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 14-2564 [วันที่:2021-04-19] ดู:..1603
ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 13-2564 [วันที่:2021-04-16] ดู:..986
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..1403
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2564 [วันที่:2021-04-09] ดู:..901
ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 10-2564 [วันที่:2021-03-30] ดู:..1408
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2564 [วันที่:2021-03-02] ดู:..959
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2564 [วันที่:2021-02-24] ดู:..485
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 7-2564 [วันที่:2021-02-22] ดู:..876
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 6-2564 [วันที่:2021-02-10] ดู:..1141
ด่วนที่สุด มค 0018.2/ว2295 มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่:2021-02-06] ดู:..907
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 5-2564 [วันที่:2021-02-01] ดู:..1807
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่4-2564 [วันที่:2021-01-30] ดู:..954
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่3-2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-22] ดู:..742
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่ 3-2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-22] ดู:..425
ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 2-2564 [วันที่:2021-01-14] ดู:..841
ด่วนที่สุด มค0017.3-ว511- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2013 [วันที่:2021-01-12] ดู:..473
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่1-2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..1085
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่18-2563 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-31] ดู:..729
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่17-2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-30] ดู:..677
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-12-29] ดู:..1185
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-12-22] ดู:..1269
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-09-09] ดู:..1031
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-07-30] ดู:..939
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-07-02] ดู:..986
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-06-14] ดู:..1297
รายชื่อ ผู้พิทักษ์ไทยชนะ [วันที่:2020-06-04] ดู:..340
กประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-05-31] ดู:..1171
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 16 พ.ค.2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-05-16] ดู:..1060
การแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) [วันที่:2020-05-09] ดู:..469
การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.จ.มค.) [วันที่:2020-05-09] ดู:..344
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1377/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามด่านคัดกรอง และสถานที่กิจกรรมอื่น ๆตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 2 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-07] ดู:..882
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-05-03] ดู:..1312
แนวทางปฏิบัตในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [วันที่:2020-04-23] ดู:..704
ขอผ่อนผันการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานให้ภาคธนาคาร [วันที่:2020-04-22] ดู:..303
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-17] ดู:..1090
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-15] ดู:..1163
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1113/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉฯฮณฏ-19) [วันที่:2020-04-15] ดู:..664
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-11] ดู:..1174
Timeline ประกาศ คำสั่งในการป้องกันการแพร่ระบาด .pdf [วันที่:2020-04-09] ดู:..345
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-04] ดู:..879
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-02] ดู:..852
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-04-01] ดู:..1541
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-31] ดู:..693
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..738
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..318
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..193
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-29] ดู:..836
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-27] ดู:..352
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [วันที่:2020-03-24] ดู:..690
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [วันที่:2020-03-24] ดู:..622
การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-24] ดู:..220
การมอบหมายภารกิจการจัดทำสถานที่กักกันที่บ้าน (Home Quarantine) กรณีผู้เดินทางกลับจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ของจังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-19] ดู:..443
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [วันที่:2020-03-19] ดู:..343
หนังสือ จ.มค.แจ้งประกาศ คกก โรคติดต่อจังหวัด [วันที่:2020-03-18] ดู:..197
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-18] ดู:..222
การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับจังหวัด [วันที่:2020-03-18] ดู:..166
การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับตำบลและระดับอำเภอ [วันที่:2020-03-18] ดู:..145
การมอบหมายภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2020-03-18] ดู:..223

2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 [วันที่:2022-01-10] ดู:..144
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 [วันที่:2021-12-28] ดู:..139
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 38 ปี 2565 [วันที่:2021-12-13] ดู:..91
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39 ปี 2564 [วันที่:2021-12-07] ดู:..106
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 40 [วันที่:2021-12-03] ดู:..72
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37 [วันที่:2021-10-06] ดู:..217
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 36 [วันที่:2021-09-22] ดู:..180
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 35 [วันที่:2021-09-16] ดู:..145
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 34 [วันที่:2021-09-10] ดู:..190
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 33 [วันที่:2021-09-03] ดู:..161
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 32 [วันที่:2021-08-26] ดู:..174
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31 [วันที่:2021-08-17] ดู:..156
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30 [วันที่:2021-08-05] ดู:..149
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29 [วันที่:2021-08-03] ดู:..141
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28 [วันที่:2021-07-29] ดู:..170
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27 [วันที่:2021-07-21] ดู:..125
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26 [วันที่:2021-07-19] ดู:..119
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25 [วันที่:2021-07-15] ดู:..101
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 24 [วันที่:2021-07-08] ดู:..146
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 23 [วันที่:2021-07-05] ดู:..108
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22 [วันที่:2021-06-24] ดู:..168
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 21 [วันที่:2021-06-16] ดู:..132
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20 [วันที่:2021-06-08] ดู:..114
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 19 [วันที่:2021-05-31] ดู:..138
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 18 [วันที่:2021-05-20] ดู:..232
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17 [วันที่:2021-05-07] ดู:..199
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16 [วันที่:2021-04-30] ดู:..170
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15 [วันที่:2021-04-28] ดู:..178
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14 [วันที่:2021-04-19] ดู:..225
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13 [วันที่:2021-04-16] ดู:..179
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12 [วันที่:2021-04-10] ดู:..276
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11 [วันที่:2021-04-07] ดู:..401
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10 [วันที่:2021-03-10] ดู:..239
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9 [วันที่:2021-03-02] ดู:..228
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8 [วันที่:2021-02-23] ดู:..298
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7 [วันที่:2021-02-18] ดู:..286
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6 [วันที่:2021-02-15] ดู:..275
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 [วันที่:2021-02-02] ดู:..331
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 ปี2564 [วันที่:2021-02-01] ดู:..256
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29 [วันที่:2021-01-28] ดู:..342
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30 [วันที่:2021-01-28] ดู:..190
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31 [วันที่:2021-01-28] ดู:..241
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ปี2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..135
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ปี2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..120
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ปี2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..144
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-11-04] ดู:..285
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-26] ดู:..259
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-13] ดู:..192
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-08-13] ดู:..405
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-07-10] ดู:..206
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-30] ดู:..235
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-24] ดู:..178
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-15] ดู:..232
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-06-14] ดู:..181
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลกลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-21] ดู:..337
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-13] ดู:..232
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-07] ดู:..182
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-05-06] ดู:..179
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15-2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-30] ดู:..158
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-23] ดู:..168
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-17] ดู:..576
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 11 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-11] ดู:..133
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-08] ดู:..248
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-08] ดู:..132
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-04-03] ดู:..138
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-30] ดู:..139
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-28] ดู:..124
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-26] ดู:..384
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-23] ดู:..122
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-19] ดู:..114
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ [วันที่:2020-03-19] ดู:..141
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-17] ดู:..102
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-13] ดู:..107
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม [วันที่:2020-03-05] ดู:..119

3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19

new สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 [วันที่:2022-01-13] ดู:..15
new ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2565 วันที 11 มกราคม 2565 [วันที่:2022-01-13] ดู:..15
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 4 มกราคม 2565 [วันที่:2022-01-07] ดู:..80
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2565 วันที 4 มกราคม 2565 [วันที่:2022-01-07] ดู:..31
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 [วันที่:2022-01-04] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2565 วันที 28 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-30] ดู:..38
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-28] ดู:..47
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2565 วันที 24 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-28] ดู:..31
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-20] ดู:..37
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11/2565 วันที 14 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-20] ดู:..60
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-13] ดู:..86
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2565 วันที 7 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-13] ดู:..52
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-12-07] ดู:..91
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2565 วันที 30 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-12-07] ดู:..71
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่  8/2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-29] ดู:..42
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 8/2565 วันที 23 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-29] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2565 วันที 16 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-23] ดู:..84
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-23] ดู:..126
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข วันที 19 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-23] ดู:..83
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2565 วันที 8 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-11] ดู:..46
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-11] ดู:..85
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-05] ดู:..120
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2565 วันที 3 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-05] ดู:..70
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-29] ดู:..81
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2565 วันที 26 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-29] ดู:..97
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-26] ดู:..89
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 3/2565 วันที 19 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-26] ดู:..34
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-18] ดู:..64
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 2/2565 วันที 12 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-18] ดู:..147
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-12] ดู:..129
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 1/2565 วันที 8 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-12] ดู:..134
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 129/2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-30] ดู:..117
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 128/2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-28] ดู:..86
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 128/2564 วันที 23 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-28] ดู:..83
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 127/2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-23] ดู:..58
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 127/2564 วันที 20 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-23] ดู:..57
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 126/2564 วันที 15 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-20] ดู:..70
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 126/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-20] ดู:..60
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 125/2564 วันที 13 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-15] ดู:..62
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 125/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-15] ดู:..61
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 124/2564 วันที 10 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-13] ดู:..84
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 124/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-13] ดู:..61
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 123/2564 วันที 6 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-08] ดู:..74
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 123/2564 วันที่ 6 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-08] ดู:..63
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข วันที 7 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-07] ดู:..51
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 122/2564 วันที 2 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-06] ดู:..46
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 122/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-06] ดู:..65
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 121/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-09-01] ดู:..63
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 121/2564 วันที 30 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-09-01] ดู:..63
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 120/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-30] ดู:..45
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 120/2564 วันที 26 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-30] ดู:..42
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 119/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-25] ดู:..61
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 119/2564 วันที 23 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-25] ดู:..47
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 118/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-23] ดู:..55
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 118/2564 วันที 20 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-23] ดู:..40
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 117/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-19] ดู:..62
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 117/2564 วันที 18 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-19] ดู:..100
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 116/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-18] ดู:..74
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 116/2564 วันที 16 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-18] ดู:..68
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 115/2564 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-16] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 115/2564 วันที 14 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-16] ดู:..55
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 114/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-15] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 114/2564 วันที 13 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-15] ดู:..70
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 113/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-13] ดู:..68
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 113/2564 วันที 11 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-13] ดู:..60
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 112/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-11] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 112/2564 วันที 10 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-11] ดู:..59
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 111/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-10] ดู:..110
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 111/2564 วันที 9 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-10] ดู:..78
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 110/2564 วันที 8 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-09] ดู:..50
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 110/2564 วันที่ 8 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-09] ดู:..52
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 109/2564 วันที 7 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-08] ดู:..54
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 109/2564 วันที่ 7 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-08] ดู:..61
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 108/2564 วันที 6 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-07] ดู:..51
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 108/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-07] ดู:..52
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 107/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-06] ดู:..59
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 107/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-06] ดู:..53
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 106/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-05] ดู:..76
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 106/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-05] ดู:..68
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 105/2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-04] ดู:..81
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 105/2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-04] ดู:..71
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 104/2564 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-03] ดู:..65
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 104/2564 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-03] ดู:..62
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 103/2564 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-02] ดู:..65
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 103/2564 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-02] ดู:..64
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 102/2564 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-08-01] ดู:..53
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 102/2564 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-08-01] ดู:..47
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 101/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-31] ดู:..91
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 101/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-31] ดู:..94
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 100/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-30] ดู:..126
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 100/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-30] ดู:..53
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 99/2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-29] ดู:..94
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 99/2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-29] ดู:..57
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 98/2564 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-28] ดู:..53
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 98/2564 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-28] ดู:..42
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 97/2564 วันที่ 23กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-27] ดู:..48
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 97/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-27] ดู:..63
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 96/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-22] ดู:..83
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 96/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-22] ดู:..55
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 95/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-20] ดู:..79
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 95/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-20] ดู:..65
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 94/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-19] ดู:..104
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 94/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-19] ดู:..51
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 93/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-15] ดู:..56
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 93/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-15] ดู:..61
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 92/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-14] ดู:..62
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 92/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-14] ดู:..51
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 91/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-13] ดู:..48
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 91/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-13] ดู:..46
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 90/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-11] ดู:..45
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 90/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-11] ดู:..37
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 89/2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-08] ดู:..56
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 89/2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-08] ดู:..34
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 88/2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-06] ดู:..61
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 88/2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-06] ดู:..36
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 87/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-07-05] ดู:..43
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 87/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-07-05] ดู:..39
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 86/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-29] ดู:..73
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 86/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-29] ดู:..62
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 85/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-22] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 85/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-22] ดู:..34
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 84/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-21] ดู:..43
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 84/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-21] ดู:..35
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 83/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-17] ดู:..69
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 83/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-17] ดู:..57
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 82/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-11] ดู:..55
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 82/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-11] ดู:..45
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 100/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-06-10] ดู:..61
ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 100/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-06-10] ดู:..57
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 80/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-07] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 80/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-07] ดู:..52
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 79/2564 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-04] ดู:..80
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 79/2564 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-04] ดู:..61
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 78/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-06-02] ดู:..63
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 78/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-06-02] ดู:..50
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 77/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-06-01] ดู:..69
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 77/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-06-01] ดู:..56
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 76/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-27] ดู:..76
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 76/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-27] ดู:..71
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 75/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-26] ดู:..67
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 75/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-26] ดู:..59
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 74/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-22] ดู:..59
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 74/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-22] ดู:..80
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 73/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-21] ดู:..105
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 73/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-21] ดู:..84
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 72/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-20] ดู:..79
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 72/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-20] ดู:..67
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 71/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-17] ดู:..76
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 71/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-17] ดู:..73
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 70/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-14] ดู:..110
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 70/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-14] ดู:..90
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 69/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-07] ดู:..81
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 69/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-07] ดู:..62
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 68/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-06] ดู:..62
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 68/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-06] ดู:..67
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 67/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-05] ดู:..59
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 67/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-05] ดู:..57
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 66/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-03] ดู:..122
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 66/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-03] ดู:..85
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 65/2564 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-02] ดู:..84
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 65/2564 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-02] ดู:..120
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 64/2564 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-01] ดู:..125
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 64/2564 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-01] ดู:..98
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 61/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-30] ดู:..83
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 61/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-30] ดู:..80
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 63/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-30] ดู:..80
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 63/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-30] ดู:..79
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 60/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-28] ดู:..71
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 60/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-28] ดู:..77
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 59/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-27] ดู:..60
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 59/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-27] ดู:..52
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 58/2564 วันที่ 25 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-25] ดู:..71
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 58/2564 วันที่ 25 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-25] ดู:..55
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 57/2564 วันที่ 24 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-24] ดู:..60
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 57/2564 วันที่ 24 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-24] ดู:..63
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 56/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-23] ดู:..53
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 56/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-23] ดู:..66
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 55/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-23] ดู:..67
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 55/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-22] ดู:..56
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 54/2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-21] ดู:..100
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 54/2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-21] ดู:..88
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 53/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-20] ดู:..73
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 53/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-20] ดู:..77
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 52/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-19] ดู:..83
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 52/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-19] ดู:..55
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 51/2564 วันที่ 18 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-18] ดู:..87
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 51/2564 วันที่ 18 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-18] ดู:..40
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 50/2564 วันที่ 17 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-17] ดู:..116
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 50/2564 วันที่ 17 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-17] ดู:..69
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 49/2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-16] ดู:..87
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 49/2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-16] ดู:..61
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 48/2564 วันที่ 15 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-15] ดู:..199
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 48/2564 วันที่ 15 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-15] ดู:..114
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 47/2564 วันที่ 14 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-14] ดู:..85
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 47/2564 วันที่ 14 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-14] ดู:..73
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..65
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..44
2 ข้อสั่งการ EOC ครั้งที่ 44 (11 เมษายน 2564) [วันที่:2021-04-12] ดู:..151
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 45/2564 วันที่ 12 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-12] ดู:..172
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 45/2564 วันที่ 12 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-12] ดู:..151
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 42/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..181
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 43/2564 วันที่ 10 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..166
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 42/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..164
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 41/2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-08] ดู:..144
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 40/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-04-02] ดู:..173
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 40/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-04-02] ดู:..174
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 39/2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-26] ดู:..190
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 39/2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-26] ดู:..161
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 38/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-19] ดู:..160
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 38/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-19] ดู:..126
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 37/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-12] ดู:..177
ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 37/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-12] ดู:..160
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-05] ดู:..159
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-05] ดู:..164
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 35/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-03-01] ดู:..109
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 35/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-03-01] ดู:..95
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 34/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-24] ดู:..108
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 33/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-23] ดู:..136
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-22] ดู:..81
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-22] ดู:..80
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 31/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-19] ดู:..151
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 30/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-18] ดู:..122
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 30/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-18] ดู:..103
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-17] ดู:..121
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-17] ดู:..94
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 28/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-16] ดู:..126
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 28/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-16] ดู:..78
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 27/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-15] ดู:..101
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 27/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-15] ดู:..103
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-11] ดู:..107
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-11] ดู:..86
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 25/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-10] ดู:..89
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 25/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 256 [วันที่:2021-02-10] ดู:..96
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 24/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-08] ดู:..99
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-06] ดู:..109
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-06] ดู:..87
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-06] ดู:..94
ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-05] ดู:..97
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 21/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-04] ดู:..146
ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 21/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-04] ดู:..69
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..135
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..80
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..101
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..79
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 18/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 [วันที่:2021-02-01] ดู:..128
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..124
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 25 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-26] ดู:..146
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 25 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-26] ดู:..124
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-25] ดู:..121
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-25] ดู:..92
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-19] ดู:..112
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-19] ดู:..101
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-18] ดู:..110
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-18] ดู:..101
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-15] ดู:..129
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-15] ดู:..84
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่11/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..101
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..101
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..82
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-10] ดู:..173
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 5 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-07] ดู:..136
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-05] ดู:..104
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 [วันที่:2021-01-01] ดู:..119
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-29] ดู:..102
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-28] ดู:..103
รายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-25] ดู:..147
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-24] ดู:..131
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..148
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-08-05] ดู:..134
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-14] ดู:..160
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-07-08] ดู:..149
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-06-18] ดู:..229
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-06-02] ดู:..172
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-27] ดู:..173
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-18] ดู:..182
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-08] ดู:..212
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 [วันที่:2020-05-01] ดู:..185
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-30] ดู:..171
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-27] ดู:..117
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-17] ดู:..224
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-14] ดู:..140
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-13] ดู:..162
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-07] ดู:..167
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-06] ดู:..143
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-03] ดู:..137
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-31] ดู:..145
คำสั่ง สสจ.มหาสารคาม ที่ 47/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [วันที่:2020-03-30] ดู:..167
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-30] ดู:..144
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-27] ดู:..163
สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-25] ดู:..142

4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19

new วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 18 มกราคม 2564 [วันที่:2022-01-17] ดู:..7
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2022-01-10] ดู:..32
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2022-01-04] ดู:..51
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-28] ดู:..72
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-23] ดู:..31
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-13] ดู:..80
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 [วันที่:2021-12-07] ดู:..58
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-29] ดู:..97
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-23] ดู:..92
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-15] ดู:..100
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-08] ดู:..54
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 [วันที่:2021-11-03] ดู:..147
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-26] ดู:..117
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-18] ดู:..139
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-12] ดู:..139
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 [วันที่:2021-10-08] ดู:..95
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 129 วันที่ 28 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-28] ดู:..114
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 128 วันที่ 23 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-23] ดู:..97
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 127 วันที่ 20 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-20] ดู:..75
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 126 วันที่ 15 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-15] ดู:..65
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 125 วันที่ 13 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-13] ดู:..74
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 124 วันที่ 10 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-08] ดู:..85
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 123 วันที่ 6 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-06] ดู:..79
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 122 วันที่ 2 กันยายน 2564 [วันที่:2021-09-01] ดู:..76
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 121 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-30] ดู:..51
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 120 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-25] ดู:..96
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 119 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-23] ดู:..77
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 118 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-20] ดู:..63
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 117 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-18] ดู:..66
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 116 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-16] ดู:..60
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 115 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-14] ดู:..47
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 114 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-13] ดู:..61
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 113 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-11] ดู:..62
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 112 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-10] ดู:..64
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 111 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-09] ดู:..63
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 110 วันที่ 8 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-08] ดู:..44
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 109 วันที่ 7 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-07] ดู:..37
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 108 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-06] ดู:..60
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 107 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-05] ดู:..69
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 106 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-04] ดู:..72
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 105 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-03] ดู:..64
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 104 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-02] ดู:..55
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 103 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 [วันที่:2021-08-01] ดู:..53
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 102 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-31] ดู:..65
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 101 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-30] ดู:..63
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 100 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-29] ดู:..74
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 99 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-27] ดู:..70
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 98 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-26] ดู:..71
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 97 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-23] ดู:..84
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 96 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-20] ดู:..60
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 95 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-19] ดู:..70
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 94 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-16] ดู:..76
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 93 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-14] ดู:..62
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 92 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-12] ดู:..66
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 91 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-09] ดู:..52
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 90 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-07] ดู:..38
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 89 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-05] ดู:..35
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 88 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 [วันที่:2021-07-02] ดู:..38
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 87 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-28] ดู:..85
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 86 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-24] ดู:..60
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 85 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-21] ดู:..69
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 84 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-17] ดู:..85
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 83 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-14] ดู:..59
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 82 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-11] ดู:..48
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 81 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-07] ดู:..65
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 80 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-04] ดู:..74
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 79 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 [วันที่:2021-06-02] ดู:..108
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 78 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-31] ดู:..82
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 77 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-28] ดู:..91
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 76 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-25] ดู:..83
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 75 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-24] ดู:..82
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 74 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-21] ดู:..84
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 73 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-19] ดู:..89
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 72 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2021-05-17] ดู:..78
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 71 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-13] ดู:..83
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 70 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-11] ดู:..115
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 69 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-07] ดู:..129
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 68 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-06] ดู:..134
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 67 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-05] ดู:..113
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 66 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-03] ดู:..92
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 65 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-02] ดู:..120
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 64 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 [วันที่:2021-05-01] ดู:..87
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 63 วันที่ 30 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-30] ดู:..95
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 62 วันที่ 29 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-29] ดู:..76
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 61 วันที่ 28 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-28] ดู:..143
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 60 วันที่ 27 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-27] ดู:..104
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 59 วันที่ 26 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-26] ดู:..85
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 58 วันที่ 25 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-25] ดู:..67
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 57 วันที่ 24 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-24] ดู:..88
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 56 วันที่ 23 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-23] ดู:..105
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 55 วันที่ 22 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-22] ดู:..76
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 54 วันที่ 21 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-21] ดู:..89
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 53 วันที่ 20 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-20] ดู:..77
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 52 วันที่ 19 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-19] ดู:..114
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 51 วันที่ 18 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-18] ดู:..94
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 50 วันที่ 17 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-17] ดู:..91
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 49 วันที่ 16 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-16] ดู:..119
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 48 วันที่ 15 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-15] ดู:..82
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 47 วันที่ 14 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-14] ดู:..101
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 46 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..140
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-13] ดู:..57
1. วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 45 (12 เมษายน 2564) [วันที่:2021-04-12] ดู:..133
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 46 วันที่ 13 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-12] ดู:..130
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 43/2564 วันที่ 10 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..144
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 44 วันที่ 11 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-10] ดู:..129
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 42 วันที่ 9 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-07] ดู:..140
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 41 วันที่ 5 เมษายน 2564 [วันที่:2021-04-01] ดู:..191
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 40 วันที่ 29 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-26] ดู:..198
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-19] ดู:..166
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 38 วันที่ 15 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-11] ดู:..172
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 37 วันที่ 10 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-09] ดู:..147
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 36 วันที่ 1 มีนาคม 2564 [วันที่:2021-03-01] ดู:..128
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 35 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-25] ดู:..143
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 34 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-23] ดู:..161
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 33 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-22] ดู:..199
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 32 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-19] ดู:..170
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 31 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-18] ดู:..145
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 30 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-17] ดู:..107
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 29 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-16] ดู:..139
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 28 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-15] ดู:..93
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 27 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-11] ดู:..95
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 26 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-10] ดู:..122
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 25 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-08] ดู:..131
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 24 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-06] ดู:..116
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 23 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-05] ดู:..94
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 22 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-04] ดู:..119
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-03] ดู:..77
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-02] ดู:..56
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-02] ดู:..58
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 19 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-02-01] ดู:..117
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 18 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [วันที่:2021-01-28] ดู:..111
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 17 วันที่ 26 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-26] ดู:..122
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 16 วันที่ 25 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-25] ดู:..84
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 22 มกราคม 2563 [วันที่:2021-01-22] ดู:..82
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 มกราคม 2563 [วันที่:2021-01-17] ดู:..108
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-14] ดู:..118
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-13] ดู:..108
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-10] ดู:..166
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-07] ดู:..157
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 5 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-05] ดู:..137
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..108
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-30] ดู:..136
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-28] ดู:..146
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-25] ดู:..79
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-24] ดู:..138
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..144
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 [วันที่:2020-12-21] ดู:..100
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 24 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-29] ดู:..165
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 23 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [วันที่:2020-07-08] ดู:..135
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 22 วันที่ 24 มิ.ย.63 [วันที่:2020-06-24] ดู:..127
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2020-06-10] ดู:..148
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-27] ดู:..160
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-20] ดู:..164
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 18 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-12] ดู:..141
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 17 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [วันที่:2020-05-01] ดู:..169
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 16 วันที่ 29 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-29] ดู:..150
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 15 วันที่ 27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-27] ดู:..137
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-22] ดู:..129
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-15] ดู:..126
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 12 วันที่ 13 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-13] ดู:..128
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 11 วันที่ 9 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-09] ดู:..79
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 10 วันที่ 7 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-07] ดู:..97
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 9 วันที่ 3 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-03] ดู:..91
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-02] ดู:..120
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 [วันที่:2020-03-30] ดู:..112
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6_( 27 มีนาคม 2563) [วันที่:2020-03-27] ดู:..105
วาระการประชุม EOC 250363-2 [วันที่:2020-03-25] ดู:..100
แนวทางการวินิจฉัย 20 มีค 63 [วันที่:2020-03-25] ดู:..98
MSK COVID 19 Work Flow 28 March 2020 [วันที่:2020-03-25] ดู:..89
แผนจัดระบบบริการรักษาผู้ป่วย COVID-19 [วันที่:2020-03-25] ดู:..99
คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล [วันที่:2020-03-25] ดู:..91
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 [วันที่:2009-06-19] ดู:..70

5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

มท0230-ว7753-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..470
มท0230-ว7830-ลว.30ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-การพิจารณา [วันที่:2021-01-04] ดู:..420
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..376
โทรสารแจ้งจังหวัด เรื่อง คำสั่ง ศบค. ที่ 1-2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..387
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำ [วันที่:2020-03-30] ดู:..513
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือ [วันที่:2020-03-26] ดู:..572
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..551
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชม [วันที่:2020-03-26] ดู:..580
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือก [วันที่:2020-03-26] ดู:..449
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราช [วันที่:2020-03-26] ดู:..498
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกุดรัง [วันที่:2020-03-26] ดู:..208
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอพยัคภูมิพิสัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..224
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองมหาสารคาม [วันที่:2020-03-26] ดู:..313
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาดูน [วันที่:2020-03-26] ดู:..186
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกันทรวิชัย [วันที่:2020-03-26] ดู:..113
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอวาปีปทุม [วันที่:2020-03-26] ดู:..115
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองเชียงยืน [วันที่:2020-03-26] ดู:..98

6.ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา

ข้อกำหนด ฉบับที่ 39 [วันที่:2021-12-30] ดู:..119
คำสั่ง ศบค.22-2564 [วันที่:2021-11-30] ดู:..80
ข้อกำหนด ฉบับที่ 21 [วันที่:2021-07-20] ดู:..196
ข้อกำหนด ฉบับที่ 22 [วันที่:2021-07-20] ดู:..126
ข้อกำหนด ฉบับที่ 23 [วันที่:2021-07-20] ดู:..145
ข้อกำหนด ฉบับที่ 24 [วันที่:2021-07-20] ดู:..126
ข้อกำหนด ฉบับที่ 25 [วันที่:2021-07-20] ดู:..134
ข้อกำหนด ฉบับที่ 26 [วันที่:2021-07-20] ดู:..155
ข้อกำหนดฉบับที่ 27 [วันที่:2021-07-20] ดู:..126
ข้อกำหนด ฉบับที่ 28 [วันที่:2021-07-20] ดู:..142
คำสั่ง ศบค 10-2564(ลว 18 กค.64) [วันที่:2021-07-20] ดู:..95
คำสั่ง ศบค.9-2564 (ลว 10 กค.64) [วันที่:2021-07-20] ดู:..75
คำสั่ง ศบค.6-2564(26 มิย.64) [วันที่:2021-07-20] ดู:..40
ข้อกำหนด ฉบับที่ 22 [วันที่:2021-04-29] ดู:..17
ข้อกำหนด ฉบับที่ 20 [วันที่:2021-04-17] ดู:..218
ข้อกำหนด ฉบับที่ 19 [วันที่:2021-04-11] ดู:..187
คำสั่ง ศบค. ที่ 4-2564_แนวปฏิบัติฯ (ฉ.9) [วันที่:2021-04-05] ดู:..210
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๐) [วันที่:2021-03-01] ดู:..226
เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2021-03-01] ดู:..207
เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2021-03-01] ดู:..216
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑๘) [วันที่:2021-01-30] ดู:..290
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ [วันที่:2021-01-30] ดู:..310
ประกาศ - ให้ข้อกำหนด คำสั่ง นรม. กำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2021-01-09] ดู:..270
ประกาศ - ขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ [วันที่:2021-01-09] ดู:..279
ประกาศ - ให้ประกาศ ครม. กำหนดในสถานการณ์ฉุก [วันที่:2021-01-09] ดู:..216
ข้อกำหนด ฉบับที่ 16 [วันที่:2021-01-08] ดู:..201
ข้อกำหนดฯ (ฉ.17) [วันที่:2021-01-07] ดู:..209
คำสั่งศบค.1-2564 [วันที่:2021-01-04] ดู:..206
ข้อกำหนดฉบับ 15 (251263) [วันที่:2021-01-04] ดู:..146
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) [วันที่:2020-09-01] ดู:..191
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) [วันที่:2020-09-01] ดู:..449
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) [วันที่:2020-08-01] ดู:..783
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) [วันที่:2020-08-01] ดู:..434
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) [วันที่:2020-08-01] ดู:..109
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓) [วันที่:2020-07-01] ดู:..229
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-07-01] ดู:..115
การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-07-01] ดู:..227
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) [วันที่:2020-07-01] ดู:..377
ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) [วันที่:2020-07-01] ดู:..591
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) [วันที่:2020-07-01] ดู:..291
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) [วันที่:2020-07-01] ดู:..194
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) [วันที่:2020-06-14] ดู:..559
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF [วันที่:2020-06-13] ดู:..397
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) [วันที่:2020-05-31] ดู:..187
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) [วันที่:2020-05-30] ดู:..209
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) [วันที่:2020-05-30] ดู:..156
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) [วันที่:2020-05-16] ดู:..364
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) [วันที่:2020-05-15] ดู:..467
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) [วันที่:2020-05-01] ดู:..342
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) [วันที่:2020-05-01] ดู:..294
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ [วันที่:2020-05-01] ดู:..435
คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 21/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำด้ำนผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) [วันที่:2020-05-01] ดู:..264
ด่วนที่สุด ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) [วันที่:2020-04-30] ดู:..144
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-04-30] ดู:..97
การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-04-30] ดู:..173
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) [วันที่:2020-04-30] ดู:..210
พระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ [วันที่:2020-04-27] ดู:..122
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ [วันที่:2020-04-27] ดู:..108
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ [วันที่:2020-04-27] ดู:..72
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก พ.ศ. 2560 [วันที่:2020-04-27] ดู:..63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [วันที่:2020-04-27] ดู:..86
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ [วันที่:2020-04-27] ดู:..70
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..392
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..114
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 [วันที่:2020-04-22] ดู:..85
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..169
พระราชกาหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..90
พระราชกาหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..71
พระราชกฤษฎีกา กาหนดจานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..81
พระราชกาหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-22] ดู:..81
ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) [วันที่:2020-04-14] ดู:..135
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 8/2563 เรื่อง มอบหมายผู้กำหนดแน่งทางอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่แลบะเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตามข้อความกหนดออกคามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) [วันที่:2020-04-09] ดู:..150
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด [วันที่:2020-04-08] ดู:..116
1. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 [วันที่:2020-03-27] ดู:..162
2. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [วันที่:2020-03-27] ดู:..129
3. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี [วันที่:2020-03-27] ดู:..90
4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563​ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน [วันที่:2020-03-27] ดู:..182
5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563​ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ [วันที่:2020-03-27] ดู:..140
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2648 (ฉบับที่ 1) [วันที่:2020-03-27] ดู:..195

7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด มท 0321/ว 4466 [วันที่:2021-08-09] ดู:..217
แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วย ATK เป็น บวก [วันที่:2021-08-09] ดู:..209
คู่มือการบริหารการพยาบาล_COVID-19_2564 [วันที่:2021-08-05] ดู:..168
แนวทาง ATK positive_03082564 [วันที่:2021-08-05] ดู:..130
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-CPG_COVID_v.17_n_20210804 [วันที่:2021-08-05] ดู:..280
ใช้สถานปนสถานเผาขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์โควิด19 [วันที่:2021-08-01] ดู:..154
สปสช เสนอ HI _ CI_ns 29 jun 2021 v1 [วันที่:2021-07-21] ดู:..142
COVID 19 Primary care hub_orientation2 [วันที่:2021-07-21] ดู:..135
มท0230-ว3976-ลว.11ก.ค.64-แจ้ง-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-มา [วันที่:2021-07-21] ดู:..154
มท0203-ว4146-ลว.19ก.ค.64-แจ้ง-กทม.-และ-ทุกจังหวัด [วันที่:2021-07-21] ดู:..155
แนวทางเวชปฏิบัติ วินิฉัย รักษา_COVID_210721 [วันที่:2021-07-21] ดู:..54
หนังสือสั่งการ มท0230-ว4146 ลว19กค.64 [วันที่:2021-07-20] ดู:..121
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม [วันที่:2021-07-20] ดู:..73
ว4116 ลว19กค.64 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการศูนย์พ [วันที่:2021-07-20] ดู:..3422
ศปค.สธ.การฉีดวัคซีนสลับชนิด เรียน นพ.สสจ [วันที่:2021-07-16] ดู:..68
คำสั่งแต่งตั้ง นอภ.รับผิดชอบศูนย์พักคอย [วันที่:2021-07-16] ดู:..170
Home Isolation_แนวทาง (1 กค.64)_V2_ปรับ [วันที่:2021-07-14] ดู:..44
Home Isolation [วันที่:2021-07-14] ดู:..34
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ [วันที่:2021-07-11] ดู:..109
แจ้ง กทม. จังหวัด ข้อกำหนด ฉ.27 [วันที่:2021-07-11] ดู:..35
สรุปข้อสั่งการ COVID-19 (1-16 พค 64) [วันที่:2021-06-06] ดู:..84
สรุปข้อสั่งการ COVID-19 (17-31 พค 64) [วันที่:2021-06-06] ดู:..88
แจ้ง ผวจ. มาตรการสถานประกอบการ(โรงงาน) [วันที่:2021-06-06] ดู:..51
แจ้ง ผวจ. มาตรการ Good Factory Practice [วันที่:2021-06-06] ดู:..62
ด่วนที่สุด มท 0321/ว 13553 [วันที่:2021-06-06] ดู:..77
คำสั่ง จ.มค ที่ 1394_2564 ลว.20 พค.64 [วันที่:2021-05-22] ดู:..95
5. จังหวัด ผลประชุม vcs 13 พ.ค.64 [วันที่:2021-05-16] ดู:..76
ถึง ผวจ.ตามบัญชีแนบท้าย สถานที่ฉีดวัคซีน [วันที่:2021-05-14] ดู:..79
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 2592 เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อม/สนับสนุนการฉีดวัคซีนของ กระทรวงสาธารณสุข [วันที่:2021-05-06] ดู:..193
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 2557 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2564 [วันที่:2021-05-04] ดู:..120
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 2480 การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จัดระบบบูรณาการข้อมูลผู้ติดเชื้อและการส่งต่อ [วันที่:2021-04-29] ดู:..299
มท0230-ว2407-ลว26เม.ย.64-เรีบย-ผจว.ทุกจังหวัด-เรื่อง-ทุกจังหวัดมอบหมายฝ่ายปกครองประสานการปฏิบัติกับตำรวจท้องที่ [วันที่:2021-04-27] ดู:..107
การป้องกันการลักลอบเล่นกานพนันที่ผิดกฏหมายในพื้นที่ [วันที่:2021-04-25] ดู:..119
การป้องกันการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ [วันที่:2021-04-25] ดู:..107
ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผน และขอส่งแนวทางปฏิบัติสำหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซียน [วันที่:2021-04-25] ดู:..140
หนังสือส่งข้อสั่งการลงพื้นที่ COVID R7 n.1 [วันที่:2021-04-23] ดู:..113
แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณกรณีการตั้งโรงพยาบาลสนาม [วันที่:2021-04-23] ดู:..109
มท0230-ว2310-ลว.21เม.ย.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง [วันที่:2021-04-22] ดู:..98
0017.3_146-ลว-27-มีค.63 ภาระหน้าที่ อบจ_อปท การจัดตั้ง [วันที่:2021-04-21] ดู:..83
ด่วนที่สุด กค 0416..4/ว 215 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 [วันที่:2021-04-21] ดู:..124
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 2252 19 เมษายน [วันที่:2021-04-20] ดู:..133
ด่วนที่สุด พศ 006/ว3037มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่:2021-04-18] ดู:..163
สธ. 0410.7-1556 จังหวัด_จัดลำดับความสำคัญการให้วัคซีน [วันที่:2021-04-18] ดู:..70
ผวจ ว2212 ข้อกำหนด ฉ. 20 16 เม.ย. 64 [วันที่:2021-04-17] ดู:..83
ข้อกำหนดแจ้ง จว.2113 [วันที่:2021-04-10] ดู:..105
แจ้ง จว. รพ.สนาม2112-4 [วันที่:2021-04-10] ดู:..82
สธ 0410.7 -1462 (เรียน ผู้ว่ากทม.) ขอให้ดำเนินมาตรการ [วันที่:2021-04-08] ดู:..128
สรุป ศปก.ศบค. 5 เม.ย. 64 แจ้ง ผวจ [วันที่:2021-04-08] ดู:..85
ว2018แจ้ง ผวจ. ปฏิบัติตาม ฉ.18 ข้อ 11 [วันที่:2021-04-07] ดู:..128
ว2027 แจ้ง ผวจ. รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย [วันที่:2021-04-07] ดู:..104
ผวจ. 8 จว 0230-ว1951 ลว 1 เมย 64 การจัดสอบของกลุ่ม [วันที่:2021-04-05] ดู:..137
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 1951 [วันที่:2021-04-05] ดู:..160
มท0230-ว1793-ลว.26มี.ค.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-สำรวจความต้องการวัคซีน [วันที่:2021-03-28] ดู:..167
มท0230-ว1747-ลว.25มี.ค.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-ผลประชุม-ศปก.ศบค.-25-มี.ค.-64 [วันที่:2021-03-28] ดู:..168
มท0230-ว1794-ลว.26มี.ค.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-ผลการประชุม-ศปก.ศบค.-25มี.ค.64 [วันที่:2021-03-28] ดู:..139
มท0230-ว1795-ลว.26มี.ค.64-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-สรุปประชุม-ศบค.-4-2564 [วันที่:2021-03-28] ดู:..125
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 1730 [วันที่:2021-03-27] ดู:..126
สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 [วันที่:2021-03-23] ดู:..137
ขอแจ้งแนวทางการออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 [วันที่:2021-03-21] ดู:..180
ด่วนที่สุด มท 0230/ว1503 ลงวันที่ 15 มี.ค. 64 [วันที่:2021-03-16] ดู:..218
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งที่ 3/2564 [วันที่:2021-03-02] ดู:..182
มท0230-ว1103 ลว 22 กพ.64 แจ้ง ผวจ. ปรับพื้นที่ผ่อนคลาย [วันที่:2021-02-24] ดู:..174
ด่วนที่สุด มท 0230/ว618 ลงวันที่ 30 มค 64 ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [วันที่:2021-02-10] ดู:..118
ด่วนที่สุด มค 0018.2/ว1998 การจัดตั้งด่านในเส้นทางหลักมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด 19 [วันที่:2021-02-02] ดู:..161
ว307 ลว.17 มค.64 แจ้ง ผวจ. มติ.ลักลอบ 16 มค 64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..181
ว302 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.13ม.ค.64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..177
ว288 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด ผลประชุม ศปก.ศบค.14ม.ค.64 [วันที่:2021-01-18] ดู:..170
ว287 ลว.15 มค.64 ถึงจังหวัด มาตรการขนส่ง [วันที่:2021-01-18] ดู:..151
ข้อสั่งการ มท. ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่:2021-01-11] ดู:..196
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด [วันที่:2021-01-10] ดู:..177
ด่วนที่สุด มท 0230/ว161 ลงวันที่ 9 มค 64 [วันที่:2021-01-10] ดู:..190
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า ออก จากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง [วันที่:2021-01-10] ดู:..185
ร่างแนวทางปฏิบัติv7 [วันที่:2021-01-10] ดู:..105
เอกสารรับรองความจำเป็นพื้นที่ควบคุม v2 [วันที่:2021-01-10] ดู:..99
ด่วนที่สุด มท 0230/ว142 ลงวันที่ 8 มค 64 [วันที่:2021-01-09] ดู:..135
ด่วนที่สุด มท 0230/ว143 ลงวันที่ 8 มค 64 [วันที่:2021-01-09] ดู:..77
ด่วนที่สุด มท 0230/ว77 รายงานการค้นหาผู้ติดเชื้อฯ [วันที่:2021-01-07] ดู:..134
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 78 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ยกระดับการป้องกันโรค [วันที่:2021-01-07] ดู:..198
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด [วันที่:2021-01-04] ดู:..96
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7674 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ สำรวจ ทำความเข้าใจสถานประกอบการ กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนี [วันที่:2020-12-23] ดู:..226
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7335 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563 ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด จากประเทศเพื่อนบ้าน [วันที่:2020-12-17] ดู:..183
ด่วนที่สุด มท 0230/ว7473 ลงวันที่ 15 ธ.ค.2563 การป้องกันโควิด ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564 [วันที่:2020-12-17] ดู:..213
การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัว [วันที่:2020-10-13] ดู:..89
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5484 ลงวันที่ 14 ก.ย. 63 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระลอกใหม่ [วันที่:2020-09-18] ดู:..369
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5362 ลงวันที่ 12 กันยายน 2563 [วันที่:2020-09-13] ดู:..259
ด่วนที่สุด มท 0230/ว5246 ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 [วันที่:2020-09-11] ดู:..197
การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม [วันที่:2020-08-11] ดู:..311
ด่วนที่สุด โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย มท 0230/ว4355 [วันที่:2020-07-30] ดู:..382
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-24] ดู:..138
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-24] ดู:..130
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ [วันที่:2020-06-23] ดู:..304
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 3472 วันที่ 13 มิ.ย.63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..140
การประเมินความพร้อมดารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..107
การประเมินความพร้อมดารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63 [วันที่:2020-06-14] ดู:..113
COVID-19 IMAP [วันที่:2020-06-10] ดู:..413
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ในกิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับการผ่นอคลาย โดยการใช้เพลตฟอร์ม ไทยชนะ [วันที่:2020-06-10] ดู:..109
ด่วนที่สุด โทรสารจัดระเบียบสังคม 5 มิ.ย. 63 [วันที่:2020-06-06] ดู:..98
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDF [วันที่:2020-05-28] ดู:..124
ด่วนที่สุด มท 0230/ว 3001 [วันที่:2020-05-27] ดู:..151
ประเภท ตอนพิเศษ ง ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) [วันที่:2020-05-26] ดู:..72
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-05-26] ดู:..188
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ [วันที่:2020-05-26] ดู:..122
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) [วันที่:2020-05-26] ดู:..100
คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ฉบับที่1 [วันที่:2020-05-21] ดู:..84
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ [วันที่:2020-05-21] ดู:..77
คู่มือมาตรการผ่อนปรน-สีขาว-v.1-1 [วันที่:2020-05-21] ดู:..88
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 21 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-21] ดู:..78
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2776 วันที่ 16 พ.ค. 63 [วันที่:2020-05-17] ดู:..86
คำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือทำลายเชื้อโรค [วันที่:2020-05-15] ดู:..64
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 [วันที่:2020-05-11] ดู:..181
คำสั่ง ศปม. จัดตั้งคณะตรวจการฯ [วันที่:2020-05-11] ดู:..68
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน [วันที่:2020-05-11] ดู:..198
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน [วันที่:2020-05-11] ดู:..140
ขอความร่วมมือคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต [วันที่:2020-05-10] ดู:..84
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2654 วันที่ 8 พ.ค.63 [วันที่:2020-05-09] ดู:..85
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2641 วันที่ 7 พ.ค.63 ขอให้จังหวัดดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก) [วันที่:2020-05-08] ดู:..97
ขอทำความตกลงเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้ิงกันหรือยับยั้งภัยภิบัติ โรคไวรัสโคโรน่า covid19 และไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ [วันที่:2020-05-08] ดู:..134
ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล [วันที่:2020-05-07] ดู:..301
คำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกจังหวัดในพื้นที่จังหวัด ให้จังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน [วันที่:2020-05-07] ดู:..111
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016(COVID-19) กรณีค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลภายนอกที่ออกปฏิบัติงาน [วันที่:2020-05-07] ดู:..95
ขอยกเว้นการปฏิบัตตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีรับขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [วันที่:2020-05-07] ดู:..113
ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล [วันที่:2020-05-07] ดู:..90
ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 4 พ.ค.63 หลังผ่านคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด [วันที่:2020-05-04] ดู:..113
ด่วนที่สุด ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่1) [วันที่:2020-04-30] ดู:..111
ศบค.มท. พิจารณา ข้อมูลบางรายการหมดความจำเป็น และมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำระบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ จึงขอให้จังหวัดคงเหลือการรายงานให้ับ ศบค.มท. ดังรายละเอียด [วันที่:2020-04-30] ดู:..199
ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) [วันที่:2020-04-28] ดู:..86
สรุปหนังสือสั่งการ ศบค.มท. ประจำสัปดาห์ 21-27 เมษายน 2563 [วันที่:2020-04-28] ดู:..71
การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้ถูกแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตุจนครบกำหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด [วันที่:2020-04-14] ดู:..139
ตัวอย่างหนังสือรับรองเพื่อแสดงตัวต่อนายจ้าง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง [วันที่:2020-04-14] ดู:..99
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจฯ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..91
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์ การยึดและการบังคับซื้อโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..98
คำสั่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่1-2563 [วันที่:2020-04-14] ดู:..77
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ [วันที่:2020-04-14] ดู:..92
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ [วันที่:2020-04-10] ดู:..156
ระเบียบกระทรวงการคลัง และ มท.ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 [วันที่:2020-04-09] ดู:..114
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค๋การปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [วันที่:2020-04-09] ดู:..190
ขอส่งคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [วันที่:2020-04-09] ดู:..101
สรุปการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันพฤหัสบดีท [วันที่:2020-04-09] ดู:..134
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่3) [วันที่:2020-04-09] ดู:..303
คำสั่งที่ 1 [วันที่:2020-03-27] ดู:..225
คำสั่งที่ 2 [วันที่:2020-03-27] ดู:..193