แสดง 1 ถึง 20 จาก 95 ผลลัพธ์

กรุณาตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง
#อำเภอรหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการหมายเลขวงจรคะแนนปัญหาการใช้บริการ 3/60ปัญหาการใช้บริการ 2/59ปัญหาการใช้บริการ 1/58ผู้ติดต่อเบอร์ผู้ติดต่อสถานะข้อมูล
1แกดำ00446สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำODNO20396946-ใช้งานได้ดี เจ้าหน้าติดตามงานซ่อมเร็วเน็ตช้ามากนายสุรไกร เดชศิริ043787027
2แกดำ04927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาภูODNO20395278--ช้ามากค่ะ เน็ตหลุดบ่อยมากประนอม คำชาย0857423399
3แกดำ04928โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแสงODNO20395293--สัญญาณระบบค่อนข้างช้า /ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องคอมที่เชื่อมสัญญาณกับระบบ รพ.แม่ข่ายน.ส.สายชล ศรีภูโรจน์088306825
4แกดำ04929โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว---เน็ตใช้ได้ ไม่มีปัญหาฝนตกลมพัดต้นไม่ล้มทับสาย เคเบิล แจ้ง CAT ไปแล้วยังไม่ได้มาแก้ไขให้รพ.สต.บ้านหนองบัว0864513091
5แกดำ04930โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลุง---ใช้ได้ปกติดีค่ะ sopida buakanha0827247761
6แกดำ04931โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่าง--อินเตอร์เน็ตยังช้าและหลุดบ่อยอินเตอร์ยังช้าอยู่ค่ะรพ.สต.บ้านป่าข่าง0834513097
7แกดำ04932โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไร่ODNO20395336--เน็ตหลุดบ่อยค่ะนางกนกอร โคแสงรักษา0840311088
8แกดำ04933โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภิบาลODN020395611--สัญญาณเน็ตช้ามาก เน็ตไม่คงที่ หลุดบ่อยนายวีระศักดิ์ คำมูลละคร0899400457
9แกดำ11051โรงพยาบาลแกดำODNO20409074-สัญญาณเน็ตช้า หลุดบ่อยRouter แฮงค์บ่อย ครับkongphan0836603371
10โกสุมพิสัย00447สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยE98201506123672--ใช้งานได้ดี แต่มีปัญหาในเรื่องการกระจาย limit ต่อเครื่องได้น้อยนายบุญเรือน มาตเลิง043761343
11โกสุมพิสัย04934โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่20395346-testใช้งานได้ปกติ แต่สัญญาณเน็ตช้านายไพโรจน์ อุทรส0918676930
12โกสุมพิสัย04935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาวODNO20395350--ช้า หลุดบ่อยนางศิริวรรณ ศรีน้อยขาว0868645858
13โกสุมพิสัย04936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง---เน็ตช้า สัญญาณหลุดบ่อยระบบยังไม่นิ่ง บางวันความเร็ววิ่งสปรีตเต็มครับ แต่บางวันช้า จนใช้ไม่ได้เลยก็มีนางสุภารัตน์ เรืองสมบัติ043756109
14โกสุมพิสัย04937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอมODNO20396258--สัญญาณหลุดบ่อยมาก ไม่ค่อยเสถียร แทบไม่ได้ใช้งานเลย นายวีระ ดีพูน0918681221
15โกสุมพิสัย04938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพงODNO20396262--เน็ตหลุดบ่อย บ่ายมาเน็ตช้าเพิ่มความเร็วของเน็ตและเวลาเชื่อมต่อก็จะเป็นติดๆหลุดๆ ตอนนี้ใช้งานไม่ได้เลย อยากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยเทวา แสนภักดี043-776-238
16โกสุมพิสัย04939โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคงODNO20396279-ใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีเป็นบางวัน และเน็ตช้าเป็นบางวันนายชาติมงคล ศิริมูล0973193608
17โกสุมพิสัย04941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือODNO20396334--หลังจากปรับปรุงความเร็วแล้ว ใช้งานได้ดี มีสะดุดบ้างในช่วงบ่ายนายนรินทร์ ด้านวังขวา0956586939
18โกสุมพิสัย04942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อยODNO20396342--เน็ตหลุดบ่อยครั้งนางอัมพร โสมโสก0815920571
19โกสุมพิสัย04943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสินไชยODNO20396346-ใช้งานได้ดีขึ้น แต่ยังมีการหลุดบ่อยครั้งเน็ตช้ามาก ไม่เสถียร ใช้งานไม่ค่อยๆได้ช้ากว่า อินเตอร์เน็ตที่ใช้มาแล้วก่อนหน้านางปริญาภรณ์ เพ็งทอง0810486565
20โกสุมพิสัย04944โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขื่อนODN020396349--สัญญาณช้าไม่เสถียร หลุดบ่อยความเร็วอินเตอร์เนทไม่คงที่เร็วบ้าง ช้าบ้างนางละมัย ศรีมุงคุณ0862228830
*หมายเหตุ ตัวอย่างหมายเลขวงจรอินเตอร์เน็ต ODN-20000999