วันที่ November 29, 2022 เวลา 8:13:33 AM

เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ Cat มหาสารคาม


สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ต รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 CAT@2016

กำหนดสำรวจแล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2560 และจังหวัดจะจัดส่งให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ตัวอย่างการเข้าใช้งาน
My logo
ลงทะเบียน
My logo
กรอกรายละเอียด
My logo
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
My logo
บันทึก
My logo
คลิกตอบแบบสอบถาม
My logo
ใส่รายละเอียดให้ครบ
My logo