สิงหาคม 16, 2020    -    สิงหาคม 22, 2020 (สัปดาห์ 34)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
ส.ค. 16

จ.
ส.ค. 17

อ.
ส.ค. 18

พ.
ส.ค. 19

พฤ.
ส.ค. 20

ศ.
ส.ค. 21

ส.
ส.ค. 22

  * ตรวจรับรองร้านอาหาร
* ตรวจติดตาม
* ตรวจรับรองร้านอาหาร
* ประเมินkpi
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.วาปีปทุม
* ตรวจรับรองร้านอาหาร
* ประเมินkpi
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.โกสุมฯ
* ประเมินkpi
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.กุดรัง
* ประเมินkpi
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.บรบือ
 
08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]