สิงหาคม 9, 2020    -    สิงหาคม 15, 2020 (สัปดาห์ 33)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
ส.ค. 9

จ.
ส.ค. 10

อ.
ส.ค. 11

พ.
ส.ค. 12

พฤ.
ส.ค. 13

ศ.
ส.ค. 14

ส.
ส.ค. 15

  * ตรวจสอบข้อร้องเรียน
* ตรวจติดตาม
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.เชียงยืน
* งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
* ตรวจรับรองร้านอาหาร
* ติดตามบำบัดน้ำเสีย
* ประเมินkpi
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.นาเชือก
* ตรวจรับรองร้านอาหาร
* ประเมินkpi
* ติดตามบำบัดน้ำเสีย
* ร่วมหน่วยแพทย์พอ.สว.
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.ยางสีฯ
 
08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]